در واتیکان خودمختارعلم الهدی، از هر سه نفر یک نفرحاشیه نشین است!

انقلاب اسلامی با شعارپیروزی»کوخ نشینان بر کاخ نشیان» آذین بندی شده بود و خمینی در مقام سخن از بوسیدن دست آن ها خسته نمی شد! اما …

یکی و تنها یکی از دست آوردها و فجایع اجتماعی برآمده از حکومت اسامی و مشخصا در دوره زمامداری آسیدعلی خامنه ای، که دوست دارد سالن پذیرائی دیدارکنندگان عادیش را با گلیم مفروش کند با گلیم مفروش کند، گسترش شتابان حاشیه نشینی با همه پی آمدها و ناهنجاری هایش در کل کشور است که رقم آن بالغ بر 15 میلیون نفرمی رسد.  جامعه غیررسمی و تلبنارشده در حاشیه و پهلو به پهلوی جامعه رسمی هم چون یک جاشنی انفجاری و از دست آوردهای مسلم نظام  است که روزبزور بردامنه آن افزوده می شود. بنظر می  رسد، حکومت اسلامی چه از تجربه دوره شاه و چه شورش های مکررحاشیه نشینی در دوره خود هیچ درسی نگرفته است.البته مقابله با این بحران اجتماعی نیازمندتغییراساسی در جهت گیری های معطوف به توسعه و سرمایه گذاری و بازتوزیع مجدددرآمدها است که به هیچ وجه بامذاق رانتی و انگلی یک شبه میلیاردرشدن و پول پاروکردن»آقازاده ها» خوانائی ندارد. جالب آن که در مشهد جائی که والی برگزیده رهبر-علم الهدی- اخیرا با اعلام خودمختاری از دولت مرکزی، کل مشهد را حریم امام هشتم و واتیکان اسلامی (بلاداسلامی) خوانده است؛ مشهد در زمینه رشدفقر و حاشیه نشینی و بسیاری آسیب های اجتماعی، گوی سبقت را  از دیگراستان های کشور ربوده است. بطوری که اکنون از هرسه نفر یک نفر حاشیه نشین دارد. و این درحالی است  که والی حضرت آقا بزرگترین خطر و دشمن در خطه حکومتی خود را موسیقی اعلام کرده و یکی از سخنان طلائی وی آن است که اگر کسی نمی  پسندد مشهد را ترک کرده و برودجای دیگری سکنی گزیند!. بیادداریم سخن طلائی دیگر او را  در خطبه هایش در مورد بردن خلایق به بهشت با شلاق و بالاتر از شلاق را. حالا او دارد این سیاست را برای بهشت اختصاصی خودپیاده میکند. البته آنسوی سکه دیگرحاشیه نشینی در این برهوت حسین قلی خانی، ابعادنجومی ثروت های برآمده از مستقلات و موقوفات، کارخانه ها و بنیاد ها و دیگرنهادهای متعلق به «امام غریب» است که او و داماداش رئیسی که هردو به نیابت از سیدعلی خامنه ای برروی آن خیمه زده اند. از قدیم گفته اند جائی فقر نیست  که ثروت در کنارش انباشته نشده باشد….

منبع: http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/09/160831_l44_nazeran_mashhad_slum

Advertisements
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: