بايگانی‌ وب‌نوشت

پروازپرستوفروهر به ایران علیرغم تهدیدقوه قضائیه

گفتگوی زیبا و بیادماندنی پرستو فروهر در فرودگاه آلمان علیرغم احضاریه اوین.

قوه قضائیه این بارپیشدستی کرده و برگ احضاریه فرستاده است، تا اساسا مراسمی برای بزرگداشت پروانه و داریوش فروهر برگزار نشود تا مجبور شود مثل هرسال جلوی آن را بگیرد. جمهوری اسلامی ظاهرا قراراست خود را زیربهمنی از نقض سیستماتیک حقوق بشر و اولیه هر انسان مدفوق سازد و رسوائی خود را عالمگیر سازد…

Read the rest of this entry

Advertisements