بايگانی‌ وب‌نوشت

آیا حضورزنان در مجامع تصمیم گیری احتمال شانس موفقیت در مذاکرات صلح و کاهش از دامنه جنگ را بالا می برد؟

مطالعه نشان می دهد که مشارکت زنان و گروه های مدنی در مذاکرات صلح می تواند احتمال شکست مذاکرات و توافقات منعقد شده را تا 64 درصد کاهش دهد. نتایج پژوهش دیگری که در این زمینه انجام شده نیز حاکی از آن است که حضور و مشارکت زنان در روند مذاکرات صلح طول عمر توافقنامه را افزایش داده و احتمال این که این توافقات برای 15 سال یا بیشتر دوام بیاورند را تا 35 درصد افزایش می دهد. Read the rest of this entry

Advertisements