بايگانی‌ وب‌نوشت

اتاق های فکر یا دولت موازی؟

اعتراف وزیرارشادسابق به وجود»دولت موازی»: او که خودبدلیل کارشکنی و اعمال نفوذهمین اتاق ها از وزارت ارشاد برکنار یا کناره گرفت، گرچه در مقام سخن از آن ها به عنوان اتاق های فکری که کارشکنی می کنند نام می برد، اما توصیفی که از کارکرد آن ها به عمل می آورد کارکردیک دولت موازی است: Read the rest of this entry

Advertisements