بايگانی‌ وب‌نوشت

انتخاب نهائی ترامپ و شکست احضارروح بنیان گذاران!

مدتی بود که برگزیدگان کالج انتخاباتی زیرفشاربخش بزرگی از افکارعمومی جامعه، از طریق تظاهرات (که او رئیس جمهورمانیست) ارسال امیل و نامه…. قرارگرفته بودند تا از حق قانونی خود-گرچه این حق عملا تشریفاتی بوده است- برای کنارگذاشتن ترامپ بدلیل عدم صلاحیتش بهره جویند. Read the rest of this entry

Advertisements