بايگانی‌ وب‌نوشت

لرزه های افول اقتدار و هژمونی یک ابرقدرت!

یکی از عجیب ترین مسائلی که بویژه این روزها  ذهن آدم را بخود جلب می کند، ادعاها و رویکرد دولت آمریکا درمورددخالت روسیه در انتخابات آمریکااست که روزبروز هم برغلظت آن افزوده شود. Read the rest of this entry

Advertisements