آیا واکنش سپاه هم ترقه بازی بود؟!

خامنه ای حمله داعش به مجلس و مقبره خمینی را ترقه بازی خوانده بود. آیا پاسخ به آن با پرتاب موشک های میان برد و بین کشوری هم ترقی بازی بوده است؟ بدیهی است که آن گفته خامنه ای یک گفتاردرمانی بود برای روحیه دادن نسبت به امنیت خدشه دارشده ای که رژیم اسلامی مداوما به آن می نازید. گزارش ها و فیلم های انتشاریافته پس از «ترقه بازی داعش» معلوم می کند که خطرورودتروریست ها به صحن مجلس که هدف اصلی آن ها بود یک خطرواقعی و سهل الحصول بوده است.  Read the rest of this entry

اولین ترکش آتش به اختیارنصیب زنان!

اولین ترکش آتش به زنان اصابت کرد! معمولا ترکش های برآمده از فرامین رهبری اول به زنان اصابت می کند. در موردسند ۲۰۳۰ یونسکو هم خشم خامنه ای بیش از همه بدلیل همان دوکلمه برابری جنسیتی قیدشده در آن بود. اکنون هم که فرمان آتش به اختیارصادر شده،‌ حزب اله یکسربه سراغ سرکوب زنان رفته است… گویا پیمانی ناگسستنی در نظام جمهوری اسلامی بین سه ضلع مثلت رهبری، نمازجمعه ( و امامان جمعه) برای استمرار آپارتایدجنیسیتی بسته شده است…..  Read the rest of this entry

کو سهم زنان؟!: زنان از نواب رئیسی کمیسیون‌های تخصصی هم کنار زده شدند!

زنان از حق کاندیدشدن ریاست جمهوری که محرومند. از حضوردر سطح وزرا هم عملا محرومند مگر به شکل محدود در برخی شغل های حاشیه ای و به شکل نمایشی. هیات رپیسه ۱۲ نفری مجلس اسلامی که صددرصدمردانه از آب در آمد. امید به حضور در راس کمسیون های تخصصی هم که به بادرفت!*. Read the rest of this entry

آیا ترامپ جرأت سفر به انگلستان را از دست داده است؟!

ترامپ از همان زمان برسرکارآمدن مترصد بود که در اولین فرصت ممکن از انگلستان به عنوان نزدیک ترین متحدش- آن هم پس از برگزیت که موردحمایتش قرارگرفته بود دیدارکند. در اصل خانم می نیز در اولین فرصت به عنوان نخستین زمامدارغربی از این سوی اتلانتیک به واشنگتن و دیدارترامپ رفته بود.  با این همه بخشی بزرگ و فعال  از جامعه انگلستان برخلاف زمامداران خود به ترامپ نظردیگری داشت و بارها و بطرق گوناگون عزم و مخالفت خود را با این دیدار ابرازداشته بود. اکنون خبر می رسد که گویا ترامپ از ترس ابعادگسترده اعتراض مردم انگلستان جرات سفر به آنجا را از دست داده است! این که بزرگترین قدرت ونگهبان نظم جهان نتواند به سرزمین بزرگترین و و فادارترین متحدتاریخی خود قدم بگذارد،‌‌ حکایت جالبی است که نشان از تغییرات و چرخش های بزرگی دارد که در جامعه جهانی در حال وقوع است…..  Read the rest of this entry

اوج ابتذال در بارگاه ولی اعظم!

به رسم هرسال مشتی از «شاعران» مزدورمسلک در بارگاه حضرت آقا گرد آوری می شوند تا در مدح او و موضوعاتی که خوشاینداوست طبع آزمائی کرده و از یکدیگرگوی سبفت بربایند. امسال یکی از این مزدورمسلکان سنگ تمام گذاشته و چنین می سراید:  Read the rest of this entry

یا ابوالفضل! کجا می خواهند حمله کنند؟!

یا ابوالفضل!
کجا می خواستند (و میخواهند) لشکرکشی کنند؟! ظاهرا بین دولت و سپاه که وعده انتقام بزرگ داده است اختلاف هست. وزیراطلاعات گفته است تاکنون دلیلی برحمایت عربستان نداشته ایم.. ولی سرداران بی قرارند و سم به زمین می کوبند…. ایرنا هم تکذیبه ای آبکی  منتشرکرده است اما معلوم است که پشت پرده جدال و کشمکش جریان دارد…

سردار باقری:بزودی دنیا شاهدبزرگترین عملیات قرن علیه داعش خواهدبود/بمب‌افکن‌هامنتظر دستورمقامات نظامی

Read the rest of this entry

داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه

۱-رژیم اسلامی به امنیتش می نازید که آنهم ترک خورد.. گواین که خامنه ای با ترقه بازی نامیدن آن خواست صورت مساله را پاک کند ولی خود را به مضحکه کشید.. . بقولی امنیت حبابی بود و ترکید… مناقشه دوجناح هم تحت عنوان فضای امن یا فضای امنیتی و دو رویکردی که خامنه آن را چالش و سازش خوانده وهزینه سازش را بیش از هزینه چالش عنوان کرده است.  Read the rest of this entry

توپ و تشرهای بی خاصیت خامنه ای!

خامنه ای در کازار«انتخاباتی» دندان روی جگرگذاشت و خفه خون گرفت، تا مبادا رئیسی با سقوط آراء بیشتری مواجه شود. او درسهای خود را خوب فراگرفته و از میران نفرت علیه خودش بخوبی آگاه است، اما اوهیچ گاه نمی توانست نسبت به افشاگری ها علیه ريیسی -کاندیدمطلوب خود و جناح اصول گرایان- بی تفاوت بماند و اکنون فرصت آن فرارسیده است ترمزدستی را کشیده و از دوربرداشتن حریف ممانعت کند.  Read the rest of this entry

وکالت تسخیری یا وکالت آزاد؟!

روحانی درپیام پس از پیروزی، از خود به عنوان وکیل جمهورمردم سخن گفت. همان واژه ای که توسط یکی از مفسران اصلی انتخاباتی بی بی سی به عنوان مهم ترین نکته پیام روحانی موردستایش قراگرفت… Read the rest of this entry

با آپارتایدانتخاباتی رژیم چه باید کرد؟

 الف-بدیهی ترین و طبیعی ترین واکنش توسط محذوفین و کسانی که صدا و سخنگوئی در این «انتخابات« ندارند،‌عدم شرکت (یا تحریم) است. با این همه همین حق هم توسط اصلاح طلبان عملا موردانکارقرارمی گیرد. چنان که با بسیج تمامی نیرو و امکانات دولتی و غیردولتی و داخل و خارج علیه آن بسیج شده اند.
Read the rest of this entry