بایگانی ماهانه: فوریه 2018

به میمنت و مبارکی دهه فجر!

هواپیمای مرگ که ۳۹ سال پیش واردآسمان ایران شد!. تقارن زمانی سخنان خطبه خوان خامنه ای-احمدخاتمی- در نمارجمعه این هفته تهران در مورداعدام لیدرهای اعتراض کنندگان، با وروداین هواپیما تصادفی نیست!

Read the rest of this entry

Advertisements