بایگانی ماهانه: ژوئیه 2017

مسجدلیبرالی برلین و خشم اردوغان!

از لابلای اخبار:
مسجدلیبرالی برلین، لرزش عرش الاهی وخشم اردوغان ! (ظاهرا هنوزخیلی مانده تا اردوغان به سبک خمینی علیه سلمان رشدی حکم صادرکند…)
در هفته گذشته مقامات دولت ترکیه نسبت به افتتاح مسجدی در آلمان که زن و مرد، همجنسگرا و دگرجنسگرا و شیعه و سنی در کنار هم و بدون اجبار حجاب به اقامه
Advertisements

بلبشوی«از آتش به اختیار تا آتش بس!»

در حالی که رهبرنظام فرمان آتش به اختیار صادره کرده است، و سره از ناسره قابل تشخیص نیست ( و بقول معروف سگ صاحبش را نمی شناسد)، اصول گرایانی چون زاکانی وجود دارند که یک روز از ضرورت اتش بس حتی از نوع یکطرفه اش حرف می زنند و افرادی مثل توکلی هم می گویند این جمله را باید با آب طلانوشت.. اما همان فرد فردایش آن را پس گرفته و پرده برداری از قراددادنفتی با توتال را مصداق و موضوع واقعی آتش به اختیار می نامد: موضوع و محل و مصداق واقعی گشودن آتش همین جاست!

Read the rest of this entry