بایگانی ماهانه: مه 2017

وکالت تسخیری یا وکالت آزاد؟!

روحانی درپیام پس از پیروزی، از خود به عنوان وکیل جمهورمردم سخن گفت. همان واژه ای که توسط یکی از مفسران اصلی انتخاباتی بی بی سی به عنوان مهم ترین نکته پیام روحانی موردستایش قراگرفت… Read the rest of this entry

Advertisements

با آپارتایدانتخاباتی رژیم چه باید کرد؟

 الف-بدیهی ترین و طبیعی ترین واکنش توسط محذوفین و کسانی که صدا و سخنگوئی در این «انتخابات« ندارند،‌عدم شرکت (یا تحریم) است. با این همه همین حق هم توسط اصلاح طلبان عملا موردانکارقرارمی گیرد. چنان که با بسیج تمامی نیرو و امکانات دولتی و غیردولتی و داخل و خارج علیه آن بسیج شده اند.
Read the rest of this entry

ترامپ، زیارت واتیکان و واکنش پاپ!

با توجه به این که ترامپ عنوان نامحبوب ترین رئیس جمهورآمریکا در صدروزاول را با خود یدک می کشد، و با عنایت به این که «عوامفریبانی» چون او به استفاده از ابزارمذهب نیازمبرم تری دارند، و روسای جمهور امریکا هم معمولا از این ابزار بهره می گرفته اند؛ ولی این دیدارها عموما با تدارک و تمهیدات لازم صورت می گرفته است، اما اینک «خوددعوتی» ترامپ پس از قدرت نمائی و نفس کش طلبیدن در چهارگوشه عالم و انفجارمادربمب ها، پیشاپیش با واکنش زهرآگین پاپ برخاسته از خطه آرژانتین -که انفجار ونام چنین بمبی را شرم آورخوانده- مواجه شده است.
Read the rest of this entry

حودشیفتگی ترامپ حدوحصر ندارد!

خودشیفتگی ترامپ حدومرز ندارد!. ادر حالی که او عنوان پرافتخارمنفورترین رئیس جمهوری آمریکا را بخود اختصاص داده است، از دست آوردهای بی نظیر و هیجان انگیزصدروزه اش که هیچ رئیس جمهورآمریکا بدان ناپل نشده است دم می زند. با گریز از «باتلاق» واشنگتن و از مواجه با خبرنگاران رسانه ها، تصمیم بدخیمش پیرامون تجدیدنظر و یا خروج از توافق اقلیمی پاریس را مجددا اعلام داشت.

Read the rest of this entry