بایگانی ماهانه: دسامبر 2016

آیا اوباما در روزهای پایانی ریاست خود، آغازجنگ سردجدیدی را کلید زده است؟

اوباما با شعارصلح برسرکارآمد و باهمین توهم جایزه صلح نوبل را هم ربود. در اصل رسالت او بیرون کشیدن نیروهای آمریکا از باتلاق جنگ عراق و افغانستان بود تا راه جدیدی را در مقابل توسعه طلبی وپیشروی سیاست های امپریالیستی دولت آمریکا بگشاید. اکنون مدتهاست که او برطبل معطوف به جنگ سرد و از جمله افزایش فشاربه روسیه و محاصره آن توسط ناتو می کوبد. Read the rest of this entry

Advertisements

انتخاب نهائی ترامپ و شکست احضارروح بنیان گذاران!

مدتی بود که برگزیدگان کالج انتخاباتی زیرفشاربخش بزرگی از افکارعمومی جامعه، از طریق تظاهرات (که او رئیس جمهورمانیست) ارسال امیل و نامه…. قرارگرفته بودند تا از حق قانونی خود-گرچه این حق عملا تشریفاتی بوده است- برای کنارگذاشتن ترامپ بدلیل عدم صلاحیتش بهره جویند. Read the rest of this entry

لرزه های افول اقتدار و هژمونی یک ابرقدرت!

یکی از عجیب ترین مسائلی که بویژه این روزها  ذهن آدم را بخود جلب می کند، ادعاها و رویکرد دولت آمریکا درمورددخالت روسیه در انتخابات آمریکااست که روزبروز هم برغلظت آن افزوده شود. Read the rest of this entry