بایگانی ماهانه: نوامبر 2016

پروازپرستوفروهر به ایران علیرغم تهدیدقوه قضائیه

گفتگوی زیبا و بیادماندنی پرستو فروهر در فرودگاه آلمان علیرغم احضاریه اوین.

قوه قضائیه این بارپیشدستی کرده و برگ احضاریه فرستاده است، تا اساسا مراسمی برای بزرگداشت پروانه و داریوش فروهر برگزار نشود تا مجبور شود مثل هرسال جلوی آن را بگیرد. جمهوری اسلامی ظاهرا قراراست خود را زیربهمنی از نقض سیستماتیک حقوق بشر و اولیه هر انسان مدفوق سازد و رسوائی خود را عالمگیر سازد…

Read the rest of this entry

Advertisements

اتاق های فکر یا دولت موازی؟

اعتراف وزیرارشادسابق به وجود»دولت موازی»: او که خودبدلیل کارشکنی و اعمال نفوذهمین اتاق ها از وزارت ارشاد برکنار یا کناره گرفت، گرچه در مقام سخن از آن ها به عنوان اتاق های فکری که کارشکنی می کنند نام می برد، اما توصیفی که از کارکرد آن ها به عمل می آورد کارکردیک دولت موازی است: Read the rest of this entry

نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در روزهای پایانی

آیا با شروع شمارش معکوس، موقعیت کاندیداها در صحنه انتخابات آمریکا دارد عوض می شود؟

بنا به مصداق گهی زین به پشت و گهی پشت به زین، صحنه انتخابات آمریکا لحظه به لحظه در حال تغییراست. این پدیده یعنی حرکت های جهشی و جابجائی ها به بخصوص وقتی جامعه در شرایط بحران و آشفتگی و فی الواقع حرکت در نقطه کورباشد، بهمان اندازه غافلگیرانه و غیرقابل پبیش بینی است. آن ها که با نگاه شرایط روتین به صحنه می نگرند، دچارخطای بزرگی می شوند. Read the rest of this entry

آیا حضورزنان در مجامع تصمیم گیری احتمال شانس موفقیت در مذاکرات صلح و کاهش از دامنه جنگ را بالا می برد؟

مطالعه نشان می دهد که مشارکت زنان و گروه های مدنی در مذاکرات صلح می تواند احتمال شکست مذاکرات و توافقات منعقد شده را تا 64 درصد کاهش دهد. نتایج پژوهش دیگری که در این زمینه انجام شده نیز حاکی از آن است که حضور و مشارکت زنان در روند مذاکرات صلح طول عمر توافقنامه را افزایش داده و احتمال این که این توافقات برای 15 سال یا بیشتر دوام بیاورند را تا 35 درصد افزایش می دهد. Read the rest of this entry