بایگانی ماهانه: سپتامبر 2016

نرکس محمدی، دستگاه قضائی و قانون چماق

ولایت مطلقه و قانونیت  قابل جمع نیستند. بین قانونیت و نظام ولایت فقیه تضادآنتاگونیستی وجود دارد. دستگاه قضائی تحت امرخامنه ای بیش از هرنهادی بیان گرهمین واقعیت است. صدسال پس از انقلاب مشروطیت و خواست دادگستری مستقل و عدالتخانه، امروز جامعه ما بیش از هر زمانی با بی قانونی کامل مواجه است. صدورحاکم ده سال حبس بخاطرلگام-لغوکام به گام اعدام- دشمنی آشتی ناپذیررژیم با فعالیت های مدنی ولو رقیق و غیروابسته به خود را نشان می دهد که صدورحکم سنگین برای به نرگس محمدی فقط متوجه شخص او هم چون یک فردکنشگر نیست بلکه علاوه برآن حامل پیام تهدیدآمیز به دیگر کنش گران و فعالان اجتماعی مستقل و باصطلاح غیرخودی از جانب رژیم است که دست از پا خطانکنند. Read the rest of this entry

Advertisements

شاخص جدید پیشرفت در جمهوری اسلامی: حلال زادگی و زنازادگی !

مثل این که حسن عباسی استراتژیست نزدیک به سپاه و نیروهای ارزشی که عنوان دکتر را هم یدک می کشد و مرتب توسط محافل خاصی به دانشگاه ها و دانشجویان وابسته به حزب اله و بسیج و سپاه .. برای سخنرانی دعوت می شود، پاک قاطی کرده باشد! البته تعداداین گونه یاوه گویان تهی مغز در میان روحانیون مجیزگوی و نزدیک به حاکمیت و  در میان خطباء نمازجمع و سردمداران کم نیستند و تکثیرهم می شوند..
Read the rest of this entry

دیپلماسی یواشکی!

ظاهرا، دیپلماسی یواشکی هم داریم! اما گویا همین دیپلماسی یواشکی طوفانی در فنجان به پاکرده است بخصوص اگر طرف همجنسگرا هم باشد! Read the rest of this entry

خلوت کردن زندان ها به سبک جمهوری اسلامی!

به حق یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی آبادکردن زندان ها و گورستان ها بوده است. یعنی درست برخلاف آن چه که آبادکردتش را به رژیم گذشته نسبت می داد، خود با شدت و ابعادی چند برابر به آن ادامه داد. از قدیم گفته اند که هرکس به طینت خود می بافد. با توجه به طینت ضدانسانی و فوق ارتجاعی اش ، وقتی  رژیم از خلوت کردن زندان ها سخن می گوید باید بشدت نگران بود. Read the rest of this entry

حرکتی برخلاف جریان باد!

تظاهرات در حمایت از پذیرش پناهجویان بیشتر در بریتانیا

http://fa.euronews.com/2016/09/17/thousands-march-through-london-for-refugees

اعتراض علیه پیمان های تجاری

جهانی سازی و ادغام بازازهای جهانی بدلیل دامن زدن به توسعه و رشدناموزون و تبعیض آمیز و نیزتشدیدرقابت و کشاکش با دیگرقطب ها و رقبا در جهان، دستخوش شدیدترین بحران های سیاسی و اقتصادی شده است که شکاف های نجومی و فزاینده در توزیع فقر وثروت و یا  خروج انگلیس  و دامن زدن به ملی گرائی شبه فاشیستی درکشورهای پیشرفته سرمایه داری -اروپا و نیز در آمریکا- و یا جنگ های نیابتی گسترده و یا انفجاربحران مهاجرت و زیست محیطی از پی آمدهای آن است، Read the rest of this entry

اعجوبه به نام سیامندرحمان!

از لابلای رویدادها:

بنظر می رسد لااقل درمیان تیم ورزشی ایران، ظهوراستعدادها و خلاقیت ها، درمیان معلولین و بطورمشخص شرکت کنندگان در پاراالمپیک بیشتر از شرکت کنندگان عادی(المپیک) است. این حقیقت چه در پاراالمپیک سال 2012 لندن و چه حالا در ریو با شکستن رکوردها و میزان کسب مدالها نمایان است. بطوری که گاهی ابعاداین خلاقیت ها در مقیاس جهانی هم خیره کننده است. Read the rest of this entry

ایران صاحب رکوردجهانی میزان مرگ و میرکارگران درحین کار است!

این تصور که که گویا تنها در برپاکردن بناهائی تاریخی و پرشکوهی هم چون اهرام ثلاثه بوده است که کرور کرور انسان های به برده گرفته شده آن سنگ ها ی غول آسا را با رنج عظیم و مرگ بی شمارشان روی هم چیده اند و چنین وحشی گری گویا به تاریخ گذشته تعلق دارد؛ اما چنین نیست و تاریخ تمدن بشری همواره با رنج و خون کارگران عجین بوده است.
Read the rest of this entry

درخواست یک اصول گرا: سعیدمرتضوی برای حفظ اعتبارنظام اعدام شود!

این درخواست نشان می دهد که اولا نکته اصلی و  هدف نخست در ماجرای عذرخواهی سعیدی تبرئه نظام است  که بر طبق آن باندها و جریانات نزدیک به حاکمیت، در تقلیل جنایت ملی به وسعت کهریزک که سعیدمرتضوی هم چون یک مهره کارگزاردر سرکوب جنبش اعتراضی 88 در آن مشارکت فعال داشته است هم داستانند، اما در برخوردبا سعیدمرتضوی و درازکردن آن گرایشی غالب آن می خواهد سروته آن را در حد»جرم دردیدن ریش تراشی» هم بیاورد تا مبادا بنددل کارگزاران در حین انجام وظایف محوله این گونه جنایت به لرزد، سیاستی که درتمامی مواردمشابه برخورد با جنایت های ملی و با بازتاب سراسری انجام شده است و متن نامه باصطلاح عذرخواهی هم در همین چهارچوب سرشکن کردن جنایت به فردمرتضوی و به نحوی تحمیل آن به مرتضوی و تنها گذاشتن اش تهیه شده است و گرایش مغلوب تری که Read the rest of this entry

فتوای تازه خامنه ای: زنان فقط در میان محارم و نزدیکان خود می توانند دوچرخه سواری کنند!

کمپین جالب سه شنبه بدون خودرو + عکس

بوی گندیدگی جمهوری اسلامی همه جا را فراگرفته است!

برطبق تازه ترین فتوای خامنه ای، دوچرخه سواری زنان در ملاء عام جایزنیست  و زنان تنها می توانند پیش محارم و نزدیکان خویش دوچرخه سواری کنند! واقعا چه مرتجعین کله پوکی مقدرات مردم را بدست گرفته اند!  آن ها باید تصمیم بگیرند که  چه تفریحی بکنیم و چه چیز را دوست بداریم  و یا نه! …. Read the rest of this entry