بایگانی ماهانه: اوت 2016

بوسه های آتشین!

وزیراطلاعات جمهوری اسلامی:  ما لب های منتقدین را بوسه می زنیم!: Read the rest of this entry

Advertisements

نگاهی مجدد به پوسترهای تبلیغاتی تهوع آورشهرداری نسبت به حجاب!

هیچ چیزی بهتر از برخوردحکومت اسلامی ایران با حجاب زنان، ماهیت به غایت واپسگرا و مردسالارانه رژیم ، آنهم از انحطاط یافته ترین نوع آن را به نمایش نمی گذارد. نگاهی به بیلبوردهای زیر که با صرف هزینه های سنگینی از «بیت المال» تهیه و دراماکن عمومی نصب می شود، بیشتر از ده ها مقاله افشاگر و گویاست.
Read the rest of this entry

طنزسیاسی: ادامه «پدافندفرهنگی» و جمع آوری لاشه های دشمن!

موج دوحمله:

میدانیم که رژیم جمهوری اسلامی حوزه فرهنگی و اجتماعی را به عنوان میدان اصلی جنگ( نرم) و خطرناک تر از جنگ سخت عنوان کرده و روزو شب در حال انجام شبیخون و بکارگیری انواع پدافندهاست.

«روزگار سپری شدگان» یعنی موجودات نابهنگام، با رفتارهای نابهنگامشان برای حفظ موجودیت خویش شناخته می شوند. اما از آن جا که این رفتارها با روندهای عمومی و رو به جلوی پیشرفت های بشری ناسازگاراست، لاجرم نهایتا تلاشی مذبوحانه برای زنده ماندن است. چندی پیش در نوشته کوتاهی اشاره کردم که حکومت اسلامی در طی یک  پدافندفرهنگی به صفوف دشمن،اعلام داشت که  صدهزارلاشه عنیمت گرفته و تصاویرمتعددی از این پیروزی بزرگ را به نمایش گذاشت. اکنون اما در ادامه آن فتح الفتوح بزرگ که پیروزی های جنگ هشت ساله با عراق در برابرآن هیچ است، خبر می رسد که موج دوم این پدافندفرهنگی نیز شروع شده و لشکریان جان برکف بار دیگر با حمله به قلب صفوف دشمن تلفات سنگینی بر آنها واردساخته اند، بطوری که هنوزهم  شمارش لاشه های جمع آوری شده ادامه دارد!  گزارش هرانا*

همانطور که قبلا هم اشاره شد این موج جدیدتهاجم پس از بیان شکست رژیم در جنگ با ماهواره توسط وزیرارشاد شروع شد. و احتمالاوزیرارشاددرژیم، در خلوت خود از ناپرهیزی خویش  مبنی  بر اعلام شکست مبارزه با ماهواره بریش خود می خندد. و در این میان  بسیاری هم  به  بی خاصیتی مطلق دولتی که تنهاخاصتش اش تشدیدسرکوب و تهاجم بیشتر هسته اصلی قدرت برحوزه های گوناگون  فرهنگی و اجتماعی شده  پی می برند. در سایه چنین دولت رسمی اما  بی خاصیت که (احتمالا دولت آبدارچی خاتمی در برابرآن باید بخود ببالد) است که دولت واقعی و غیررسمی همه اوضاع را تحت کنترل خودگرفته است. حتی کسانی چون احمدی نژاد هم سر از لاک خود در آورده و یک پا مدعی شده اند و دولت روحانی در تریبونهای تبلیغاتی توسط بزگزیدگان خامنه ای به ساده لوحی و  خیانت و محاکمه تهدید می شود؛ بدون آن که بتواندنطقی بکشد!

منبع:

https://hra-news.org/fa/thought-and-expression/a-7015

موج اول:

روزگارسپری شدگان!

0,,19436831_303,00

نبرددون کیشوت با آسیاب های بادی را همه خوانده ایم، و از حماقت بی کران نهفته در کسانی که روزگارشان سپری شده و لی هم چنان مدعی اند که در حال ساختن تاریخ اند، بسی خندیده ایم. اما کتاب دون کیشوت به این دلیل به یکی از ماندگارترین آثارادبی تبدیل شده که نشان داده است این حماقت فقط محدود یه یک نفر و یا یک دوره خاص نبست، بلکه مشمول رفتارهمه جریاناتی است که روزگارشان سپری شده اما از تشریف بردن به موزه تاریخ امتناع می ورزند. از قضا در روزگارما، تلاش هر روزه ای که جمهوری اسلامی برای ماندن خود و سرکوب انجام می دهد یکی از برجسته ترین نمونه های تاریخی رفتار»روزگارسپری شدگان» است. تلاش مذبوحانه ای که رژیم درموردماهواره ها صورت می دهد یکی از این نمونه های برجسته است. وقتی وزیرارشادرژیم اعلام کرد که در ممنوعیت ماهواره شکست خورده ایم و بیش از هفتاددرصدمردم از آن استفاده می کنند، انگار که عرش کبریا به لرزه افتاده باشد، جناح ارزشی،رانتی، نظامی که برای هرمعضل کوچک و پزرگ، پاسخ اش عضله نشان دادن و ممنوعیت و دیوارکشیدن است، رگ غیرتش جنبید و فریادبرآورد که چه کسی گفته است ما شکست خورده ایم؟! و برای آن که اثبات کند که هم چنان پیروزمطلق همه میدان هاست، بر آن شد که یک حماسه بزرگ بیافریند! تصویرزیرحکایت این «حماسه بزرگ» است: دوربین ها و لودری که تنی چند از اجسادسپاه منهدم شده را به آسمان برده است، همه و همه در حال ثبت لحظه های حماسه هستند. رژیم مدعی است که بیش از صدهزار جسد از دشمن عنیمت گرفته است!. در کناردیگرجنگ هائی که جریان دارد این هم جنگی از نوع دیگراست. جنگ شکست خورده یک دولت رسمی علیه سبک زندگی که نیاز به دستکاری صورت مسأله و نمایش پیروزی دارد!

 

قوه قضائیه قصابی می کند و وزارت خارجه حمایت!

بیانیه* وزارت خارجه در دفاع و حمایت از این اعدام های جنایتکارانه نشان می دهد که در کشتار و شکنجه و سرکوب مخالفان نظام اختلاف و دعوائی بین دوجناح حکومتی وجود ندارد.
کشتاربیرحمانه 20 تن از شهروندان تحت عنوان عضویت در یک گروه «تکفیری و تروریستی»، بدون طی تشریفات قانونی حتی خودر ژیم یک باردیگرماهیت خشن و جنایتکارانه رژیم اسلامی را که هم اکنون هم کشورایران را در رتبه نخست جهان به لحاظ میزان اعدام و کشتاررسمی شهروندان توسط دولت قراراداده است، به نمایش گذاشت. مراحل صدوراین نوع احکام عموما با سلولهای انفرادی، اعترافات اجباری و با توسل به انواع شکنجه و فشارهای جسمی و روحی که عنوان اسلامی تعزیر را یدک می کشند، و تشکیل دادگاه های کاملا نمایشی در پشت درهای بسته ای که احکام آن پیشاپیش توسط بازجویان و نهادهای امنیتی تعیین و دیکته می گردد، همراه است. زمان و ابعاداین اقدام که با محکومیت مجامع حقوق بشرجهانی همراه شده است، در عین حال بیانگرچندین نکته است: Read the rest of this entry

تصویر:وقتی مغزآدمیزاد توسط رهبران تسخیر می شود!

تصویرزیر بخوبی پدیده همذات پنداری را به نمایش می گذارد.همذات پنداری با رهبران بلائی نیست که تنها ترکیه را اشغال کرده باشد. چیزی شبیه جن زدگی است و یا بتوان گفت «مستی توده ای»! ما درکشورخود به خوبی با پی آمدهای فاجعه بارآن آشنائیم. اکنون اپیدمی آن به به ترکیه نیز سرایت کرده است!:   Read the rest of this entry