بایگانی ماهانه: ژوئیه 2016

به این تصویرنگاه کنید: آیا نشان پیروزی است یا نمایش پیروزی؟!

روزگارسپری شدگان! نبرددون کیشوت با آسیاب های بادی را همه خوانده ایم، و از حماقت بی کران نهفته در کسانی که روزگارشان سپری شده و لی هم چنان مدعی اند که در حال ساختن تاریخ اند، بسی خندیده ایم. …

منبع: به این تصویرنگاه کنید: آیا نشان پیروزی است یا نمایش پیروزی؟!

Advertisements

به این تصویرنگاه کنید: آیا نشان پیروزی است یا نمایش پیروزی؟!

 

0,,19436831_303,00

روزگارسپری شدگان!

نبرددون کیشوت با آسیاب های بادی را همه خوانده ایم، و از حماقت بی کران نهفته در کسانی که روزگارشان سپری شده و لی هم چنان مدعی اند که در حال ساختن تاریخ اند، بسی خندیده ایم. اما کتاب دون کیشوت به این دلیل به یکی از ماندگارترین آثارادبی تبدیل شده که نشان داده است این حماقت فقط محدود یه یک نفر و یا یک دوره خاص نبست، بلکه مشمول رفتارهمه جریاناتی است که روزگارشان سپری شده اما از تشریف بردن به موزه تاریخ امتناع می ورزند. از قضا در روزگارما، تلاش هر روزه ای که جمهوری اسلامی برای ماندن خود و سرکوب انجام می دهد یکی از برجسته ترین نمونه های تاریخی رفتار»روزگارسپری شدگان» است. Read the rest of this entry

غسل تعمیدارتش ترکیه به عنوان یکی از نیرومندترین ارتش ناتو، توسط اردوغان

عصرکودتاها اساسا سپری شده است و کودتا برای پاسخ به بحرانی که جامعه ترکیه در آن درغلطیده، بیش از آن که از نیازها و مطالبات و شرایط واقعی جامعه و توازن قوای موجود سرچشمه گرفته باشد، از نوستالژی اقتدارگذشته ارتشی بزرگ و پرآوازه  و بیمناک  به از دست دادن امتیازات و اقتدارات خود سر چشمه گرفته است. کودتا پاسخ به بحران نبود اما نشانه بحران چرا.  کودتای نافرجام مساعدترین شرایط را برای پیشبردسوداهای اردوغان فراهم ساخت و البته برشکاف ترکیه و غرب افزود و تصفیه گسترده ارتش در دستورقرارگرفت. هم اکنون شاهدغسل تعمیدیکی از ارتش های بزرگ ساخته و پرداخته آمریکا در مقیاس منطقه و حتی جهان، در کشوری که با موقعیت استراتژیک و ارتش نیرومند و وابسته به ناتو و غرب مشخص می شد، توسط دولتی ناهمساز و با رگه های نیرومندی از واپسگرائی هستیم که سوای خودویژگی های محلی، در کنه خود نشأت گرفته از بحران فراگیرجهانی است که محصول انکشاف جهانی سازی سرمایه که رشدناموزون، تبعیض آمیز و سرکوبگرانه از خصایص ذاتی آن است و بویژه منطقه خاورمیانه از کانون های داغ آن است. بحران مهاجرت و جنگ و زیست محیطی  بخشی از پی آمدهای ان است. در بازخوردبحران امروزه حتی شاهدکمانه کردن آن در خودکشورهای متروپل و اصلی سرمایه داری در قالب بحران دولت- ملت ها، خارجی ستیزی و عروج جریانات شبه فاشیستی در مقیاس جهانی هستیم Read the rest of this entry

بحران ترکیه و جدال میان دو قرائت از اسلام سیاسی

دعوا و جدال در حقیقت دعوا در میان بالائی ها و شاخه های مختلف یک تنه اسلام سیاسی با قرائت های مختلف در ترکیبی با  ناسیونالیسم (از یکسو ملهم از دوران امپراطوری عثمانی و از جانب دیگر در همسازی  با ناسیونالیسم کمالیسم و ارتش) حول سرکردگی (هژمونی)، تقسیم قدرت و تخصیص منافع بود. Read the rest of this entry

ترکیه در غرقاب بحران!

با این گزاره معروف آشنائیم: جنگ ادامه سیاست است به شکلی دیگر. می توان همین عبارت را درموردکودتا هم بکاربرد. وقتی کودتا کاربرد پیدامی کند که در کشاکش و منازعه درون و پیرامون ساختارقدرت، وفاق حول تقسیم قدرت و منافع بهم می خورد و راه های معمول دادوستد و چانه زنی مسدودگشته و هریک از رقبا با استفاده از زور و خشونت بفکرحذف دیگری می افتد. Read the rest of this entry

اعتراض آخر؛ موزیک ویدئویی برای دختر یونس عساکره

خبرگزاری هرانا – موزیک ویدئوی «اعتراض آخر» با آهنگسازی و اجرای امیر ساری‌خانی به دختر خردسال یونس عساکره دستفروش اهل خرمشهر که در اسفند ۱۳۹۳ دست به خودسوزی اعتراضی زد تقدیم شده است. شعر این اثر را نگار پارسایی سروده است. Read the rest of this entry

در مراسم پاریس پرده برداری از فعالیت دوره جدید مجاهدین در زیرچترعربستان تحت الشعاع»مرحوم شدن رجوی» قرارگرفت!

گرچه در موردماجرای افشای مرک رجوی توسط ترکی الفیصل، مهمتر از خوداین واقعه و این سوال که آیا مسعود-رهبرعقیدتی مریم رجوی- زنده است یا مرده و در غیبب صغری بسرمی برد یا واردغیبت کبری شده است، ابهام آفرینی عمدی و ناصادقانه این سازمان پیرامون رهبریکه تازش با افکارعمومی و رسانه هاست که خودبیانگر درونمایه و عمق تمامیت خواهانه این جریان است. Read the rest of this entry

هزینه گفتاردرمانی دولت برای ملت!

در ایران تحت قیمومیت حکومت اسلامی از دیرباز دو دولت وجود داشته است: دولت رسمی و دولت سایه و موازی. اما هرچه که زمان می گذرد دولت سایه بیشتر آفتابی می شود و دولت رسمی بییشتر به سایه می رود. این روند بویزه در دولت روحانی شدیدترشده یافته است. بطوری که تمامی ابرازنظرها و تصمیمات دول بلافاصله و بطوررسمی از سوی چهره های سرشناس دولت باصطلاح سایه تخئطه می شوند. Read the rest of this entry

برتری مبتنی بر اصالت خون از نوع حوزوی آن !

یکی از کارهای دولتمردان و سایر مقامات مسئول که در دولت روحانی وسعت بیشتری هم یافته است دیدارمرتب با مراجع و علماء برای جلب حمایت و تفاهمشان با حوزه است و این دادو ستد البته بدون مالیات هم نیست. با شرفیاب شدن دولتمردان به بارگاه علماء آنها هم فرصتی بدست می آورند تا از باب ارشاد دولت و مقامات در باره همه چیز از سیر تاپیاز در با ره هرچه که در زیر گنبداین هفت آسمان و زمین یافت می شود، اظهارلحیه کنند!. جفنگیاتی  را بهم می بافند که بسیاری از آن ها حتی با موازین  اولیه و عقل سلیم هم هیچ بنی بشری قرابتی ندارد تا چه رسد با علم و مسائل پیچیده ای که اظهارنظرپیرامون آن ها نیازمندغور و بررسی کارشناسی است. اصالت خون همیشه یکی از منابع و ارجاعات مهم نژادپرستان برای اثبات ممتازبودن نژادی برنژاددیگر بوده است. اخیرا آیت اله علوی گرگانی در دیدار با رئیس سازمان انتقال خون کشور جمله ای تاریخی را بر زبان آورده که پرده از مافی الضمیرضدانسانی او و همگنانش برمی دارد. او در خلال افاضات گهربارخود به رئیس سازمان خون گفت :
Read the rest of this entry

فروش انسان و اندام های او در کوچه پس کوچه های فضای مجازی!

فروش انسان و اجزاء بدن در ایران دیگر بچه و جوان و… نمی شناسد. از بازارهای رسمی واردبازارمجازی هم شده است. گزارش کوتاه و تکان ده زیر  در همین رابطه است Read the rest of this entry