بایگانی ماهانه: ژوئیه 2015

جشن هسته ای یا جام زهر؟

جشن هسته ای یا جام زهر؟images

شمارش معکوس مذاکرات هسته ای و آماده شدن حضرت آقا برای نوشیدن جام زهر!

Advertisements

شروع شمارش معکوس مذاکرات هسته ای در وقت اضافی! دودسفید، سیاه و یا خاکستری؟! کدامیک؟

ماراتن نفس گیرمذاکرات هسته ای دارد به پایان خود می رسد. طرفین اعلام کرده اند، پس از چهاربارتمدید، لااقل برای این دور از مذاکرات دیگر تمدیدی در کارنخواهد بود. آخرین دقایق به سرعت رو به پایان می روند  و نفس های بسیاری در سینه خیل خبرنگاران و نیز کسانی که این توافق تاریخی محتمل در سرنوشت اشان مؤثراست حبس شده است. Read the rest of this entry

پژواک نیرومند»نه»مردم یونان!

sisyphus_2مردم یونان باردیگر با اکثریتی کمابیش قاطع مخالفت خود را با ریاضت اقتصادی و سیاست گرسنگی دادن سران اتحادیه ابراز داشتند. روی کار آمدن سیریزا و رأی مردم به آن در برابراحزاب مدافع ریاضت اقتصادی نیز اساسا بدلیل مخالفت آن ها با این نوع سیاست بود. Read the rest of this entry

نصیب مردم از توافق محتمل هسته ای؟

دست یابی به یک توافق و حل بحران هسته ای هم چون جنگ ایران و عراق  یک نقطه عطف در حیات جمهوری اسلامی و پوست اندازی آن محسوب می شود که دارای پی آمدهای داخلی و منطقه ای مهمی است.  پس لرزه های چنین توافقی حتی از جنگ ایران و عراق و پذیرش قطعنامه سازمان ملل هم بیشتربوده و در بهترین حالت یک نسل با پی آمدهای آن مواجه خواهند بود. Read the rest of this entry

افزایش کارشکنی یک جبهه جهانی علیه توافق هسته ای!

بحران هسته ای نه فقط با صف آرائی های جهان و بویژه منطقه ای گره خورده است، بلکه به نحوشدیدی با آرایش درونی بلوک قدرت در آمریکا نیز گره خورده است در آخرین تلاش ها بوش رئیس جمهورپیشین آمریکا هم در طی مطلبی نسبت به توافق بد هشدار داده است. Read the rest of this entry

9 دلیل برای این که چرا شانس توافق هسته ای بیشتر از شکست آن است؟

1-فقدان بدیل جذاب و قابل دفاع  برای طرف های مذاکره کننده بویژه طرف آمریکا و ایران. این یکی از مهم ترین دلایلی است که اوباما و تیم مذاکره کننده او در دفاع از مذاکرات و سازش در قبال مخالفان خود از جمله جمهوری خواهان و اسرائیل اقامه کرده است. Read the rest of this entry