بایگانی ماهانه: ژوئن 2015

تشکیلات مافیائی«خانه کارگر» و اخراج دسته جمعی خبرنگاران بخش کارگری از ایلنا!

ایلنا خبرگزاری وابسته به بخش کارگری رژیم همواره تلاش کرده است که  خود را بازتاب دهنده مسائل و مشکلات کارگران نشان داده و گوشه هائی از اعتراضات  گسترده کارگری را بازتاب بدهد تا تشکیلات کارگری رژیم بتواند ادعای نمایندگی کارگران را داشته باشد. اما ظاهرا ایفای چنین نقشی بدون تنش های درونی و تاوان هم هم نیست. Read the rest of this entry

Advertisements

کیفرخواست کوتاه محمدملکی علیه حکومت اسلامی!

نامه دکترمحمدملکی استاد و رئیس دانشگاه تهران در سال های اول حکومت اسلامی به سردمداران نظام ولایی در اعتراض به ممانعت از امکان دیدار با فرزندانش در خارج از کشور توسط سپاه. این نامه که با شعار «سلام برهفتادمیلیون ایرانی اسیرنطام ولائی» خاتمه می یابد، باهمه کوتاهی اش در اصل کیفرخواستی است علیه حکومت اسلامی و مصائبی که مردم ایران طی بیش از سه دهه با آن دست بگریبانند.

و اینک متن این کیفرخواست کوتاه : Read the rest of this entry

نامه سرگشاده رزمندگان ۸ سال جنگ خانمان سوز خطاب به مردم ایران

افشاگری تکان دهنده بازماندگان علیه کاسبان جنگ 8 ساله . براساس این افشاگری معلوم می شود که که رژیم سال هاست که 8000 هزارجسد گمنام از جمله جسد178 غواص دست بسته را که در کانتینرهای سپاه نگهداشته است تا در منازعات باندهای جناحی برسرسهم بیشترقدرت و هم چنین برای فریب افکارعمومی و بسچ حامیان خود از آن ها بهره برداری کند.
Read the rest of this entry