بایگانی ماهانه: مه 2015

این پیرمرد به کجا می رود؟

mohammad_malekiدر نگاهی به این عکس همزمان با دو پرسش اساسی روبرو می شویم:
آیا براستی در شهرهیچ میخانه ای وجود ندارد و در حسرت آن باید مرد! یا آن که در سوی مقابلش به براین باورکوبید: بیائید به طوفانی بیاندیشیم که از ورای موج ها می رسند. Read the rest of this entry

Advertisements

به بهانه موافقت قوه قضائی با تبدیل شدن زندان اوین به پارک!

308314_436491816393265_1524096001_n

آیا با سخن تازه قالیباف، تبدیل زندان اوین به پارک جدی ترشده است؟ او درگذشته هم چنین ادعائی را کرده بود. معمولا دزدان ماهربدون کندن یک چاه جدید مناره را نمی دزدند. آیا قرار است در کشوری که دارای یکی از بیشترین سرانه زندانی در جهان است، و با معضل انبوه زندانیان و کمبود ظرفیت موجودزندان ها مواجه است زندان ها را به پارک و شهرتهران را به نگارخانه هنری و دارای کمربند سبزسراسری تبدیل کنند، بدون آن که زندان های تازه تر و مجهزتر و با معماری پیشرفته تری بسازند؟!. Read the rest of this entry

از کارگربودن خدا تا زندانی کردن کارگران!

چرا زمانی کارگرهم خدا بود و اکنون فعالان کارگری در زندان! برای جمهوری اسلامی هیچ چیزمقدسی جز خودقدرت و تقدیس آن وجود ندارد. بالاترین اولویت حفظ خود قدرت است.  برای حفظ و مصلحت نظام ، ارتکاب هرجنایتی نه فقط مباح بلکه ضرورت است! درمورد کارگران و عملکردرژیم درمورد آن مصداق بارزی از همین رویکردماکیاولیستی است: Read the rest of this entry