بایگانی ماهانه: دسامبر 2014

پیام مهم چندین تشکل کارگری به کارگران صنعت نفت!

پیام به کارگران صنعت نفت
رفقای کارگر صنعت نفت
طبقۀ کارگر مبارزۀ شما را در تاریخ جنبش کارگری از یاد نبرده و نخواهد بُرد. مبارزه کارگران صنعت نفت نمونه های درخشانی را به تاریخ جنبش کارگری ایران افزوده است. Read the rest of this entry

Advertisements

روایت دیگری از ادعای مرگ جنبش دانشجوئی

آیا دانشگاه فقط جائی برای درس خواندن، تولیدعلم و پرورش نیروی کارزبده برای تأمین نیازهای سیستم است و باید از هرگونه کنش اجتماعی معطوف به بهبودشرایط عمومی جامعه و پلشتی های موجود اجتناب ورزد؟! این ادعا موضوع نقد این نوشته است. نقدی که پیرامون چون و چرای نظری که به مناسبت روزدانشجو توسط برخی مدعیان مطرح گشت و با شعار دانشگاه مرد؛ زنده باد «دانش» گاه، آراسته شده است. Read the rest of this entry

استقبال تماشائی دانشجویان از حسین شریعمداری!

حسین شریعتمداری سربازجو و سرچماقدارنظام  و گاوپیشانی سفید بیت رهبری و نماینده او در روزنامه کیهان که روز دانشجو نتوانسته بود پایش را به دانشگاه به گذارد، این بار با استقبال شایانی از سوی دانشجویان مواجه شد، Read the rest of this entry

محتوای جدال دو جناح در دانشگاه ها!

معرکه جنگ قدرت برای کنترل دانشگاه ها بین جناح های حاکمیت داغ شده و روحانی مدعی است که اگر 50 بارهم صلاحیت وزیرپیشنهادی رد می شد بازهم به معرفی فرددیگر با همان رویکرد می پرداختم. اما دعوا برسرچیست؟: در شیوه کنترل و اینکه بدست کدام جریان صورت بگیرد، و گرنه در اصل کنترل و اصل آرام Read the rest of this entry