بایگانی ماهانه: نوامبر 2014

سخنان تازه خامنه ای پیرامون پذیرش توافق منطقی و منصفانه، و ماهیت باخت باخت مذاکرات هسته ای!

خامنه ای در اظهاراتی تازه تمدیدمذاکرات  را که به معنی تداوم سیاست انقباضی در مورد سیاست هسته ای رژیم است موردتأیید قرارداد، تا هم تبلیغات قدرت های مذاکره کننده را که او را بدلیل یکدندگی و تعیین خطوط قرمز و ندادن اختیارات لازم به دولت و تیم مذاکره کننده عامل اصلی ناکامی مذاکرات قلمدادمی کنند، خنثی کند Read the rest of this entry

Advertisements

شکاف بین پروژه هسته ای رژیم و سیاست توسعه انرژی در قرن بیست و یکم21

پروژه هسته ای رژیم  در خلاف مسیرتوسعه قرن جدید دارد.می دانیم که بحران زیست محیطی جهان وارد فازجدیدی از وخامت خود شده است و اگر مصرف سوخت فسیلی تا پایان قرن به صفرنرسد پی آمدهای برگشت ناپذیرگرمایش زمین، بسیارمصیبت بارخواهد بود. Read the rest of this entry

بندنانوشته مذاکرات هسته ای،علت ناکامی در آن!

گرچه طرفین برروی کاغذ توافق کرده اند که فقط روی مسائل مشخص هسته ای متمرکزشوند و از ورودبه حوزه های دیگر اجتناب ورزند اما مذاکرات هسته ای یک بندمهم نانوشته ای دارد که بی آنکه با صراحت به آن اشاره و استناد شود، سایه و حضورسنگین خود را برفرازگفتگوها و در هر سطری از آن، اعم از کلیات که اسمش را توافق سیاسی گذاشته اند و یا جزئیات فنی شاهدیم. Read the rest of this entry

بن بست مذاکرات هسته ای و رویکردسوم

واقعیت آن است که رژیم اسلامی از یکسو در مسیرکلی سیاست باخت باخت، کشور و مردم ایران و اقتصاد و زندگی 80 میلیون نفر را تا اطلاع ثانوی رسما در قرنطینه و زیرنظارت سنگین قدرت های جهانی قرارداده است و از سوی دیگر جامعه ایران و نسل های بعدی را نیز محکوم به پی آمدهای باصطلاح تؤسعه برمدار تولیدانبوه سوخت هسته ای کرده است که با اتلاف سرمایه ها و توانائی های کشور، راه را بر مسیر رشدسالم تر درجهت برابری و دموکراسی و توسعه پایدار در پیوندمتقابل با طببیعت و زندگی صلح آمیز می بندد. Read the rest of this entry

بین خشونت خلافتی و خشونت ولایتی تفاوتی نیست!

خشونت بخش مهمی از مکانیزم دست یابی به قدرت و حفظ آن بهرقیمت است. بخصوص وقتی نهضت باصطلاح اسلامی به فازانحطاط کامل خود می رسد، یعنی در آزمون عملی تجربه می شود و ماهیت واقعی ضدبشری اش عریان می گردد و دیگرنمی تواند توهم شهروندان را برانگیزاند، کاربردخشونت عریان به اهرم اصلی آن تبدیل می شود. Read the rest of this entry

هفت نکته مهمی که بزرگداشت مرتضی پاشائی به اثبات رساند!

روزنامه های رژیم حضوربی سابقه مردم در مراسم تدفین و بزرگداشت مرتضی پاشائی را بی سابقه،غافلگیرانه و باورنکردنی درطی یک دهه اخیر عنوان کرده اند و نسبت به آن چه که در زیرپوست جامعه می گذرد به رژیم هشدارداده اند!  در اینجا نگاهی داریم به هفت نکته مهمی که این حضورگسترده و غافلگیرانه از آن پرده برداری کرد! Read the rest of this entry

علی مطهری و تفکرداعشی وی برای حضورزنان در استادیوم ها!

از قدیم گفته اند لنگه کفش دربیابان خود نعمتی است! و گویا خیلی ها به این لنگه کفش به عنوان اصول گرای میانه رو و منصف دخیل بسته اند! اما انسان با شنیدن نظرات ایشان* به خودمی گوید حیف به لنگه کفش! دانشجویان حق دارند که با شنیدن سخنان این باصطلاح اصول گرای میانه رو در برابر دانشجویان و اساتیددانشگاه صنعتی، شاخ بیاورند و به این صرافت ییفتند که ایشان حتی لنگه کفش در بیابان هم نیستند! Read the rest of this entry

تاکتیک فرافکنانه رژیم را هم چون بومرنگی بسوی خودش بازگردانیم!

رژیم به نحومفتضحانه در قافیه شعری که ساخته و پرداخته درمانده است، از یکسو در صدد است که اسیدپاشی را توطئه خارجی بنامد و از خوددفع بلاکند و درعین حال از آب گل آلود بهره گرفته و قانون قرون وسطائی قصاص را خواست عمومی جا بزند. ا زهمین رو باید: Read the rest of this entry

وارونگی معادله بحران در ایران!

وارونگی معادله انباشت بحران، عقب نشینی و سرکوب درایران! برخلاف روندمعمول در نقاط دیگرجهان که به هنگام تشدیدبحران و عقب نشینی ها عموما شاهد گشایشی در فضای عمومی می شویم، به تجربه دیده ایم که در موردجمهوری اسلامی، وقتی که اوضاع قمر درعقرب می شود، یعنی با جمع آمدِدو مؤلفه انباشت بحران و ضرورت عقب نشینی، عقربه فاکتورسوم- گشایش فضای عمومی- درجهت معکوس حرکت کرده و رژیم برای کنترل اوضاع به خشونت و اقدامات خشن تر و سخت گیرانه تری متوسل می شود. Read the rest of this entry