بایگانی ماهانه: مارس 2014

چهارمحور پیشروی جنبش اعتراضی در سال جدید

سؤالی که در برابرهمه فعالین و کنشگران آزادی خواه و برابری طلب قراردارد این است که مهمترین محورهای پیشروی کدام ها هستند؟. Read the rest of this entry

Advertisements

پیام خامنه ای، و نقب موش کوربحران

در جامعه مبتنی براقتدار، رانت خواری و تبعیض های نهادی شده، هرکس از زاویه مکان و جایگاهی که درآن قراردارد به جهان می نگرد و تمامی کنش هایش از منظرحفظ و تحکیمِ چرخه بازتولید موقعیت و اقتدار خویش و رفع نگرانی نسبت به از دست دادن آن سرچشمه می گیرد. در کشورایران در رأس هرم قدرت ولی دارای اقتدارمطلقه قراردارد که تمامی راه ها به ُرم و حفظ چرخه منافع وبازتولید اقتدار ختم می شود. Read the rest of this entry

خواب خامنه ای برای سال جدید!

رهبرمادام العمرحکومت اسلامی، هرسال با عناوین پرطمقراقی در حضورکارگزاران نظام از معجون شفابخشی برای درمان دردهای کشور پرده برداری می کند و سال پیشارو را به مقتضای آن نامگزاری می کند. دراین فراافکنی های سالانه گوئی که منشأ و مسئول اصلی تمامی دردها و مصائب موجود نه نظامی که وی رهبری آن را به عهده دارد، بلکه دشمن و اجراءبد هستند. Read the rest of this entry

نبردننه دلاور با قلدران و تاریک اندیشان!

ایمان بیاوریم به فصل رویش جوانه ها! 023b8cea77                                                                         Read the rest of this entry

چهارشنبه سوری شب درهم شکستن هنجارهای حکومت اسلامی!

شب جهارشنبه سوری  شهرمتعلق به جوانان است!

رادان: کوچه ها مال شما، اما میادین و خیابانهای اصلی خط قرمزماست!* این که  سران و کارچرخانان نظام پس از سالها جنگ و گریز با جوانان درچهارشنبه سوری  به این قانع شده اند که چهارشنبه سوری را کوچه محورتوصیف کنند و بطوررسمی ابرازمی دارند که خط قرمزخود را به میادین و خیابان های اصلی ، یعنی به جائی که بقول رادان جوانان بخواهند در آن  به آزادکردن التهابات و هیجانات خود بپردازند تقلیل می دهند، گویای صراحت دادن به یک عقب نشینی تحمیل شده  درطی سالیان متمادی مقاومت مردمی و حوانان است. Read the rest of this entry

اشغال حریم آنلاین شهروندان توسط دولت‌ها!

جولین آسانژ دریک کنفرانس ویدئوئی:

اشغال حریم آنلاین شهروندان توسط دولت‌ها!*

جولین آسانژ٬ بنیان‌گذار وب‌سایت ویکی‌لیکس از طریق کنفرانس ویدئوئی از پناهگاه خود در سفارت اکوادور در لندن اظهارداشت که  امروز دست‌کم در دنیای دیجیتال کسی نیست که از تعقیب و رهگیری سیستم‌های جاسوسی دولتی در امان باشد. به کفته وی امکان و قابلیت جاسوسی روی ارتباطات دیجیتال همه انسان‌های موجود در کره زمین امروز وجود دارد و دولت‌هایی نظیر آمریکا و بریتانیا در زمینه جاسوسی آنلاین همه مرزها را درنوردیده‌اند و هیچ حریمی برای کاربران سراسر جهان قائل نیستند. Read the rest of this entry

تبعیض بر زنان و رابطه آن با سایرتبعیض های اجتماعی

بی تردید روززن و گرامی داشت آن به سهم خود فرصت مغتنمی است برای تمرکزافکارعمومی جامعه و فعالان اجتماعی  برروی معضل بزرگی به نام تبعیض جنسیتی و ابعادستمی که برنیمی  از جامعه روا داشته می شود. و البته در تداوم  و بازتولید آن تک تک افرادجامعه و بخصوص مردان از یکسو و البته نهادهای قدرت از سوی دیگر هرکدام به نحوی دخیل و سهیم هستند.  بهمین دلیل تبعیض مبتنی برجنسیت و نیزگرایش های جنسی (که خامنه اخیرا نیز درشرفیابی مجلس خبرگان به دفاع از آن برخاست) و نیز مبارزه علیه مسأله ای به بزرگی تبعیض مضاعف برنیمی از جامعه امری است جاری در سراسردقایق سال و همه جانبه و  در حوزه های گوناگون اقتصادی و فرهنگی و سیاسی  و تمامی حوزه های اجتماعی  و اختصاص به روز و حوزه خاصی ندارد Read the rest of this entry

ما مجبور نیستیم که بین شاه و شیخ یکی را برگزینیم!

نیروی رانش و نسل جدید. برنامه صفحه آخرصدای آمریکا درگفتگوئی با دوتن مورخ و روزنامه نگار درباره کودتای سوم اسفندرضاخان و با نقش آفرینی محللی چون سیدضیاء، گزارشی دارد* که در آن به صراحت  به نقش انگلستان دربرپائی این کودتا و تأسیس خاندان سلطنتی پهلوی اشاره دارد. Read the rest of this entry

رنج بلاتکلیفی بین مردن و زنده ماندن، و خودکشی سکینه آشتیانی!

گزارش ها حکایت از اقدام ناموفق سکینه آشتیانی به خودکشی دارد.  پزشکان توانسته اند او را نجات دهند. رژیم سنکسار و قصاص چندسال پیش زیرفشارسنگین افکارعمومی نتوانست حکم سنکساراو را اجراکند با این وجود بدون آنکه بطوررسمی حکم اعدام و قصاص او را الغاء کند، عملا وی را در بلاتکیفی فرساینده ای قرارداده است که چه بسا تحمل طولانی آن بسی دشوارتر از مرگ باشد. به مصداق  مرگ یک بارشیون یک بار، در موردسکنیه می توان گفت که شرایط حاکم بروی در حکم  مرگ ( در انتظار) یک بار، و شیون اما صدباربوده است. Read the rest of this entry