بایگانی ماهانه: فوریه 2014

یاوه ها و ادعای مضحک معاون وزیر در مورد ایرانیان خارج از کشور!

حسن قشقائی معاون وزارت امورخارجه مدعی شده  که مخالفان جمهوری اسلامی، تازه آنهم دربهترین حالت بین 3 تا 4 درصدایرانیان خارج کشور را تشکیل می دهند! لابد اگرایشان ارفاق نمی کردند و خفیف ترین حالت را در نظرمی گرفتند، اصلامخالفی  درخارج کشور وجود نداشت و خیال رژیم و ایشان نیز از «مزاحمت های آنها» راحت شده بود! Read the rest of this entry

Advertisements

فاجعه بنزین آلوده و غیراستاندارد و ضرورت پاسخگوئی حاکمیت به آن!

اکنون دیگررسما آلودگی و غیراستانداردبودن بنزین های تولید شده توسط تأسیسات پتروشیمی، توسط وزیرنفت اعلام می شود. او ازتوقف توزیع این نوع بنزین و توزیع بنزین پاک  که از خارج وارد می شود برای کلان شهرها خبرداده است. Read the rest of this entry

درگذشت کارمندی که خودسوزی کرده بود

1607089_511794798940746_1146613423_nبا کمال تأسف کارمندی که به عنوان اعتراض به مشکلات زندگی جان عزیزخود را آنهم بهنگامی که روحانی در وزارت نفت حضورداشت، به آتش کشیده بود درگذشت و باین ترتیب برگ تازه ای برکتاب قطور جنایت های حکومت اسلامی افزوده گشت. Read the rest of this entry

سلاخی روزنامه ها همچنان ادامه دارد و این بار به بهانه توهین به قصاص!

روزنامه ها هم چنان درو می شوند!  جناح حاکم سوگند خورده است که به موازات تلاش برای گشایش دراقتصادفروبسته و درحال مرگ خود  از طریق گشایش در قفل دیپلماسی  و بحران هسته ای و کاستن از شدت تحریم و محاصره اقتصادی، کمترین نسیم و رایحه ای از گشایش  فضای امنیتی و تنفسی در سطح جامعه احساس نشود. Read the rest of this entry

دانشجویان اسکاتلند ادوارداسنودن را به عنوان نماینده خود برگزیدند!

Rjkugشکاف بهت آوربین افکارعمومی جهان و دولت ها پیرامون جاسوسی شهروندان! Read the rest of this entry

کارگران را تنها نگذاریم!

http://www.youtube.com/watch?v=GNmOkuf6IIA&feature=youtu.be

 کارگران هم مرغ عزایند و هم مرغ عروسی ! آنها از اولین قربانیان فساد و بحران  و سرکوب هستند و با تغییردولت برای آنها هیچ چیزتغییرنیافته است. کارگران را تنها نگذاریم!

طومار میلیونی برای تأمین حق دسترسی همه شهروندان جهان به آب آشامیدنی!

اگرکاربدست سرمایه باشد آب و سایرمایحتاج انسانی را به طورکامل به کالائی تبدیل می کند که هرکس پول داشت می خرد و اگرنداشت لابد وجودش دراین دنیا زیادی است و بهتراست زحمتش را کم کند!. اما در سوی مقابل هم  جنبش ها و تشکل های مردمی بیکار نه نشسته اند و اقدامات متقابلی را برای جلوگیری از دست اندازی سرمایه به نیازهای حیاتی بشر به عمل می آورند. Read the rest of this entry

رابطه معکوس بین میزان مسئولیت و انتقادپذیری در حکومت ولائی!

تذکرحامیان گمنام  (از طریق انفجاربمب) به روزنامه ای که به خود جرئت داده بود کاریکاتوری ازحضرت آقا را جاشنی گزارش خود بکند، یک باردیگر رابطه بین ولی مطلقه و شهروندان (بخوانید رعایا) را درگوشه ای دیگر ازخطه اسلامی به نمایش گذاشت. Read the rest of this entry

بألاخره درجمهوری اسلامی راهی برای رهائی از اعدام یافته شد!

vmnnj

تخفیف اعدام 21 زندانی بخاطرحفظ قرأن!

حکومت اسلامی رتبه اول سرانه  کشتار را در سطح جهانی دارد! ( البته  تنها دراین رشته رتبه دارنخست نیست).  وقتی سخن از آدم کشی عمدی توسط دولتها می شود، کسی را یارای رقابت با جمهوری اسلامی نیست. Read the rest of this entry

آخرین دهن کجی صدا و سیما به دولت: نمایش کلید دروغ!

99451_919ظاهرا صدا و سیما به سیم آخرزده و تمام قد به جنگ تبلیغاتی دولت  رفته است. Read the rest of this entry