بایگانی ماهانه: ژانویه 2014

روحانی و سیاست کوبیدن برطبل توخالی!

روحانی و چشمه هائی از توسل او به شیوه های های تبلیغاتی احمدی نژاد!

گرچه دولت روحانی برموج نارضایتی برخاسته از عملکرد و شیوه های احمدی نژاد یعنی دوری گزیدن از وعده ها و اقدامات توخالی و پرهیاهوی تبلیغاتی بجای عمل  بروی کارآمد، اما خود دارد رفته رفته علیرغم خرده گرفتن به انبوه وعده های غیرقابل تحقق آن دوره به همان سبک و سیاق عمل می کند و سیاست کوبیدن برطبل توخالی را پیش گرفته است: Read the rest of this entry

Advertisements

شرکت چالش برانگیز هنرمندان در سخنرانی روحانی!

حضوربخشی از هنرمندان کشور در تجمع تالاروحدت و سخنرانی روحانی چالش های حادی را بین دو رویکرد درمیان اهالی هنربرانگیخته است که از جهانی بازتابی از شکاف ها و روندهای کلی تری است که از مدتهاپیش در سطح جامعه جاری است: تقابل و ستیز دونوع رویکرد و دونوع تاکتیک که وجود این دوگانگی درمیان هنرمندان نیزمشهود است*. Read the rest of this entry

هفت تیرکشی یک مداح و اعلام برائت خانه مداحان!

خانه مداحان: این که مداح باید سلاح داشته باشد حرف بی ربطی است. Read the rest of this entry

دارند رسوائی مداح هفت تیرکش را جمع می کنند!

خبرهای تازه حکایت از تلاش های پشت پرده برای پایان دادن به این ماجردارد. به احتمال قوی دستور از بیت رهبری آمده که این قضیه را کشش ندهید و جمع اش کنید.  اجازه ندهید که بیش از این دین و مقدسات و مداحان اهل بیت و خلیفه زمان آماج تیر طعنه و تمسخرو عناددشمنان اسلام قرارگیرد! Read the rest of this entry

بیانیه شدیداللحن شورای امنیت ملی کاخ سفید علیه تشدید تحریم ها!

آیاسرنوشت توافقنامه ژنو به شکاف ها و منازعات داخلی آمریکا گره خورده است یا ایران؟

شکاف درآمریکا پیرامون مذاکرات هسته ای با ایران بالامی گیرد..گزارش های جدید از افزایش تعداد طرفداران تصویب تحریم های بیشترعلیه ایران به عنوا ن شمشیری بربالای سرمذاکرات و بکارگیری آن درصورت شکست مذاکرات ژنو حکایت دارند. Read the rest of this entry

چرا درتازه ترین سخنان خامنه ای «مذاکره با شیطان برای مقابله باشرآن» جایگزین «نرمش قهرمانه شد»؟!

خامنه ای و تاکتیک کوبیدن هم به میخ و هم به سندان! Read the rest of this entry

آش چنان شور شد که بالأخره فریاد حسن روحانی هم درآمد!

سرانجام روحانی هم صدایش در برابرتهاجم بی مهارمجلس و سریال احضارها  و کارشکنی ها و کارت زرد دادن های پی درپی درآمد! Read the rest of this entry

نفس کش طلبیدن قوه قضائیه و ایستادگی علی مطهری!

قوه قضائیه بدنبال چیست؟ و اهمیت این جدال  درکجاست؟ Read the rest of this entry

نقش مداحان در حفظ و بازتولید قدرت!

هفت تیرکشی مداح معروف نظام و بیت رهبری  یک باردیگر نقش و عمل کرد این قشر در نظام جمهوری اسلامی را  درمعرض دید و قضاوت افکارعمومی قرارداده است. بطورکلی شغل مداحی از دیربازوجود داشته است،  اما در جمهوری اسلامی پوست اندازی کرده و ویژگی های تازه ای پیداکرده است. Read the rest of this entry

چه کسی مسئول فاجعه محیط زیستی است؟! شخص خامنه ای باید پاسخ گوباشد!

برطیق اخبار انتشاریافته، گزارش خانم ابتکاردرپشت درهای بسته مجلس پیرامون اوضاع محیط زیست و شکنندگی طبیعت  ازسوی مجلس تکان دهنده عنوان شده است. آنچه که از این سخنان و ازجمله توسط  برخی   نمایندگان درزکرده است، عبارت بوده اند از: Read the rest of this entry