بایگانی ماهانه: دسامبر 2013

حماسه خود خوانده9 دی و دوره گردی سرچماقداررژیم!

فرارسیدن سالروز 9 دی  موسم  به «»بصیرت ملی» به جای  دادن قوت قلب به جناح فاشیستی، آنها  را سخت نگران  از دست دادن موقعیت خود کرده است. افلاس آنها رامی توان در دوره گردی حسین شریعمتداری، این سرباز جو و سرچماقدار رژیم  مشاهده کرد. Read the rest of this entry

Advertisements

دژخیمان حقیری بیش نیستند!

اگرماسک  این حضرات کنارزده شود، واقعا بیش از یک  دژخیم حقیر نیستند! Read the rest of this entry

اینجا مجلس است یا پادگان؟!

معمولا پارلمان ها حتی درحکومت های استبدادی هم سعی می کنند ولو درظاهر و در مقام سخن و ادعا، ویترین باصطلاح دموکراسی باشند. خودی بیارایند و در شرایطی که دموکراسی به یک ارزش  جهان شمول تبدیل شده است، سپربلائی باشند برای نظام های استبدادی، و ملجائی برای دفاع از مطالبات و شکایتاحادمردم. Read the rest of this entry

شکستن قلم ها در سه پرده!

unnamed2-600x308

پرده اول: به گزارش ایسنا آیت‌الله مکارم شیرازی دردیداری با جمعی از ائمه جماعت اظهارداشت که  باید جلوی طغیان قلم برخی نویسندگان گرفته شود. Read the rest of this entry

سازمان معلمان طی یک بیانیه خواهان لغوتوافقنامه وزارت آموزش پرورش باحوزه ها شد!

 درخواست لغو توافقنامه ای که به موجب آن استقرارثابت روحانیون در مدارس و مدیریت برنامه های دینی مدارس توسط نهادهای بیرون از وزارت آموزش با اختصاص بودجه و امکانات ویژه را باید گام مهی در ایجادجنبش اعتراضی برای ابطال این مصوبه به شمارآورد. Read the rest of this entry

باین می گویند هنرخلاق اسلامی!

وقتی هندوانه و جنگ و مازیار و اشک بهم می پیوندند!شب یلدا که بشارت دهنده پیروزی صبح حتی بردرازترین و تاریک ترین شب سال است، چه ربطی به جنگ و کشتار و خشنونت و حاکمیت یک نظام تاریک اندیش دارد؟! Read the rest of this entry

شنودفراگیررژیم و وقاحت بی پایان!

اصول گرایان افراطی یک چیزکم ندارند: وقاحت بی اندازه!

خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه مشرق نوشته است شنود خاتمی وقت تلف کردن است. تنها نگاه به او کافی است!. Read the rest of this entry

سخنان حجاریان و جنگ قدرتی که جریان دارد!

طرح امکان تغییرقانون اساسی و انحلال مجلس توسط سعید حجاریان درطی یک گفتگو موجب برآشفتگی وسرو صدا درمیان شماری از دولتمردان حکومت اسلامی شده است. Read the rest of this entry

دعوای سرمایه داران آمریکا و «پاپ مارکسیست»

سرمایه داری با چهره عریان و نئولیبرالیستی،  پاپ را هم خشمگین می سازد!

اخیرا پاپ فرانسیس  رهبرکاتولیک های جهان  از سوی محافظه کاران آمریکائی و از جمله حریان تی پارتی به داشتن افکارخالص مارکسیستی و ضدیت با سرمایه داری متهم شده است. Read the rest of this entry

آیا قراراست مدارس در دولت»امید و تدبیر» به مکتب خانه های جدید تبدیل شوند؟

همکاری و پیوند حوزه و مدرسه حالا صراحتا  تبدیل شده به  وابسته شدن مدارس دولتی به حوزه.  درتوافقنامه اخیری که ستادهمکاری حوه و مدارس انتشارداد* این وابستگی اساس این توافقنامه را تشکیل می دهد و  برطبق این قرارداد حضورروحانیت نه تنها در برنامه باصلاح پرورش بلکه درکل مدارس بطورمحسوسی افزایش پیداکرده است. Read the rest of this entry