بایگانی ماهانه: نوامبر 2013

تهران در اغما!

بحران آلودگی در سراسرایران و تهران این روزها به اوج خود رسیده و هزاران شهروند را دراهواز و تهران روانه بیمارستان ها کرده است. گرچه مسولین از علت واقعی  باران های سمی اهواز سخنی نمی گویند،  اما گفته می شود ذرات اورانیوم رقیق شده نیز در آن یافت شده اند. Read the rest of this entry

Advertisements

آن چه که گزارش داده نشد!

آن چه که درگزارش روحانی به عمد از قلم افتاد! Read the rest of this entry

اقدام زیبای دانشجویان امیرکبیر درپی سقوط منجربه مرگ یک نوجوان هفده ساله کارگر!

به گزارش ایلنا : یک کارگر ساختمانی ۱۷ ساله ساعت ۱۱ صبح روز گذشته از روی داربست طبقه ششم ساختمان ابوریحان (دانشکده مهندسی برق و مکانیک) واقع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به پایین سقوط کرد و درگذشت. Read the rest of this entry

مواظب حمله گازانبری آیت اله ها باشید!

بنظرمی رسد همکاسه و همصداشدن دولت تدبیر و امید با روحانیت و دیدارهای و گزارش دهی های دولت به حضراتی که توقعات و مطالبات و باصطلاح توصیه های قرون وسطائی آنها هیچ حد و مرزی ندارد و هیچ قرابتی هم بین آن ها  و مطالبات اکثریت بزرگی از مردم ایران وجود ندارد، این روزها دارد بیش از پیش دردسر ساز می شود. Read the rest of this entry

آیا مذاکرات ژنو به بن بست رسیده است؟ شانسی برای موفقیت در روز سوم وجود دارد؟

برکسی پوشیده نیست که این دورمذاکرات پیشاپیش در فضائی آکنده از نبردهای روانی سنگین برگزارشد. طرفین خطوط قرمزهای خود را پیشاپیش اعلام داشتند و کمترکسی از انعطاف متقابل سخن گفت. Read the rest of this entry

سخنی در مورد نامه عمادالدین باقی به رئیس جمهورفرانسه!

آیا باقی حاضراست نامه ای هم به کسی که باسخنان تخریب کننده و مشمئزآورخود در دقیقه 90 کل مذاکرات را درخطرقرارداده است بنویسد؟

درنامه ای که عمادالدین باقی به عنوان فعال حقوق بشر و از منظردفاع ازاین حقوق به اولاند  نوشته ضمن انتقاد از مواضع او پیرامون ممانعت از توافق هسته ای خواهان تغییراین سیاست شده است. او تأکید کرده است که حقوق بشراز طریق فلج سازی و نابودی اقتصاد یک کشور و فقیرکردن مردم آن حاصل نمی شود. Read the rest of this entry

شروع مذاکرات ژنو3 در میان گرد و خاک جنگ روانی!

شروع مذاکرات دورسوم  این بار  با خط و نشان کشیدن و رجزخوانی های شدیدی تری ازسوی بازیگران همراه است:

خامنه ای دردقیقه 90  با حمله شدید به اسرائیل و استکبار و اولاند و برخ کشیدن اقتدارخود و هشدار به عدم عبور از خط قرمزها توسط تیم مذاکره کننده و یادآوری اختیارات جزئی آنها درتجمع گسترده بسیجی ها، و زدودن بدفهمی ها از عقب نشینی قهرمانه و شیرفهم کردن همه نسبت به آن، کوشید که درآستانه این مذاکرات باصطلاح موقعیت تیم مذاکره کننده را  تقویت کرده و از موضع برد بردسخن بگوید. Read the rest of this entry

آن چه که در صد روزاول روشن شد!

1- روشن شد که مهندسی فقط محدود به انتخابات نبود و شامل مهندسی کابینه  نیزمی شده است. این مهندسی هم چنان هم  ادامه دارد و وزیرپیشنهادی ورزش هنوز هم نتوانسته است  که از  پل صراط مجلس اسلامی عبورکند! البته احساس مسؤلیت مجلسیان نسبت به کابینه و عملکرد آن برخلاف بی حالی و انفعال دوره گذشته، چنان جهشی بالارفته است که احضاروزراء برای پاسخ گوئی به کمیسیون های مجلس به یکی از مشغله های جدید نمایندگان تبدیل شده است و بیم آن می رود که دولت روحانی قبل ازآن که بیلانی از عملکرد صدروزه بدهد، برخی ازورزاء نیامده پایشان به استیضاح هم کشیده شود! Read the rest of this entry

بن بست دیپلماسی پنهان، و ضرورت شفاف سازی و نقش آفکارعمومی

این بارنخست نیست که توافق ها در لحظه 90 بهم می خورد!

بهم خوردن توافق نهائی در دقیقه 90 باردیگر معمای این بهم خوردن ها را مطرح ساخته است. این که بخواهیم چنین مذاکرات طولانی و کارشناسی شده را با بروزاختلافات ناگهانی و دبه درآوردن یک طرف درلحظه های آخر رفع و رجوع کنیم منطقی و قانع کننده به نظرنمی رسد.درمورد اخیرامکان نهائی شدن آنقدرجدی و نزدیک شده بود که خانم اشتون همه وزراء 5+1 را به حضورفوری درنشست فراخواند Read the rest of this entry

چالش های نفس گیرِماراتن مذاکرات!

بالأخره ماراتن مذکرات دور دوم در سطح وزرای خارجه کشورهای 5+1، حتی در وقت اضافی هم نتوانست به توافقی حول پیش نویسی که  رأی زنی های اولیه حول آن صورت گرفته بود و انتظارش می رفت، و بعضا از آن به عنوان گفتگو و معامله قرن هم نام برده می شد، منجرشود. Read the rest of this entry