بایگانی ماهانه: سپتامبر 2013

پس لرزه های تماس تلفنی اوباما و روحانی!

آیا پس لرزه ها  از خود زلزله مذاکره با آمریکا شدیدتر خواهند بود؟

بی تردید مذاکره با آمریکا و کسی که روحانی پیشتر درضرورت آن گفته بود برای حل بحران هسته ای و معضلات خود خود با جهان باید کدخدا را دید و از «آقااجازه اروپا» عبورکرد، و خامنه ای آن را کشوری با دستان چدنی نامیده بود، نمی توانست و نمی تواند بدون پس زلزله های چه بسا شدیدتر از خود رلزله باشد. Read the rest of this entry

Advertisements

بحران هسته ای و رویکرد اپوزیسیون مستقل!

تا آن جا که به مدافعان صلح و آزادی و برابری مربوط می شود، صرفنظراز اهداف چندمنظوره رژیم از توسل به غنی سازی و از جمله اهداف جاه طلبانه دست یابی به توان و ظرفیت تولید تسلیحات هسته ای که باید محکوم و برچیده شود، Read the rest of this entry

منظور روحانی ازعبارت مبهم و دوپهلوی بهره گیری از: «فرصت استثنائی و ناپایدار» کنونی چیست؟!

 عبارتی مبهم ولی هشدارآمیز ومهمی بطورمکرر و به انحاء گوناگون درسخنان روحانی به قدرت های غربی و 5+1  نسبت به از دست رفتن فرصت استثائی و ناپدارکنونی ابرازمی شود. براستی مراد ازآن چیست؟ وچرا بصورت مبهم و هشدارآمیز مطرح می شود؟ بهرحال لازم است  برای درک وضعیت کنونی ازآ ن رمزکشائی بشود. اما برای آن ضروری است  که نگاهی به رویدادهای اخیرداشته باشیم که این عبارت رمزآلود در زمنیه و بسترآن مطرح شده و معنا پیدامی کند. Read the rest of this entry

در دفاع از فراخوان به کارگران برای چاره یابی دربرابر اوضاع کنونی!

دراین وضعیت که تعادل تاکنونی رژیم بدلیل انباشت بحران بهم خورده و درصدد برآمده که بامشارکت رقیب منتقد خود  و مدیریت  بحران از بالا  اوضاع را مجددا تحت کنترل خود بگیرد، چه کنشی را باید پیشه کرد؟ Read the rest of this entry

سیاست دابل استاندارد هسته ای دولت های غربی!

روز گذشته یک باردیگر در آژانس هسته ای* دولت های غربی مانع تصویب  قطعنامه حتی غیرالزام آور در مود خاورمیانه غیرهسته ای و پیرامون نظارت بر تسیلیحات هسته ای اسرائیل شدند  و این درحالی است که همزمان شاهد فشاربه دیگر کشور ها در این مورد هم چون خلع سلاح شیمیائی دولت اسد و یا تداوم تحریم و فشاربه ایران بدلیل عدم شفافیت سیاست های هسته ای هستیم. Read the rest of this entry

نگاهی به نیمرخ دوم فاجعه سوریه!

گزارش تکان دهنده فیگارو از آن چه که  پژوهشگر سازمان ملل از پشت پرده جنگ سوریه و درمورد ترکیب نیروی اپوزیسیون سوریه بدست آورده است. به گفته این گزارشگر 58%  نیروها و سازمان های معارض افراط گرایان اسلامی و نزدیک به القاعده  تشکیل می هند که  بقول نویسنده فیگارو عرق سرد برپیشانی جاری می سازد. Read the rest of this entry

پدیده ای بنام»روحانی کراسی»!

نگاهی به تحولات اخیرایران: از «جیمی کراسی» تا «روحانی کراسی»!

زمان شاه حدودیکسال قبل ازشتاب گرفتن تحولات مربوط به انقلاب بهمن، مردم ایران بویژه زندانیان سیاسی نا باورانه با پدیده «جیمی کراسی» که گشایش محدودی بود در فضای سیاسی و سرکوب سنگین آن دوره، مواجه شدند. کاهش تدریجی فشار و شکنجه در زندان و نهایتا آزادی آن ها در دمادم انقلاب  (و طبعا زیرفشارسنگین خطرفرود بهمنِ بهمن ماه) از ره آوردهای آن بود. Read the rest of this entry

یک پیروزی دیگر!

210

حلقه انسانی برای نجات  کوه شاه و طبیعت کرمان از تخریب!

همایش بزرگ پیاده روی و ایجاد حلقه انسانی بدور کوشاه توسط هزاران کوه پیما ازسراسرکشور برای نجات طبیعت کرمان از تخریب و نابودی را بی گمان باید یک گام مهم و قابل تحسین  از افزایش آگاهی و مبارزه مردم ایران و کرمان برای نجات طبیعت درحال پژمردگی و مرگ به شمارآورد. Read the rest of this entry

دوکلمه درمورد نامه سرگشاده زیبا کلام * به ناصرمکارم شیرازی و مهدوی کنی!

picture-4245-1342550376

زیباکلام که ازدیرباز ازمدافعان پروپاقرص رفسنجانی و سیاست اعتدال بوده است، حتی دردوران  عروج اصلاح طلبان، و در انتخابات اخیرنیز ازمبلغین داغ ضدتحریم ومدافع شرکت درانتخابات به هربهائی بود این روزها دارد ظاهرا  به سهم خود تاوان بخشی از حمایت بی چون و چرای خود از ائتلاف رفسنجانی و روحانیت و مراجع قم را که دفاع ازآنان یکی از محورهای سیاست رفسنجانی بوده است می پردازد. Read the rest of this entry

تا اینجا یک به صفر به سود ابرقدرت افکارعمومی و جنبش صلح!

Image

آیا ارابه جنگ از حرکت بازمی ایستد؟!

تردید و عقب نشینی درجبهه جنگ طلبان!                                                                                  

 ابتدا چرخ دولت انگلستان که از دیرباز متحدوفادار دولت آمریکا و از جمله سیاست های جنگ طلبانه نئوکان ها بوده است، در زیر فشارسنگین افکارعمومی پنجرشده و از کارافتاد. سپس نوبت به پنجرشدن چرخ دوم ارابه یعنی دولت فرانسه، کاسه داغ تراز آشی که به اختیارات رئیس جمهور فرانسه  در مبادرت به جنگ بدون نیاز به اجازه پارلمان می بالید و برآن بود که گوی سبفت را از انگلیس بعنوان برادرکوچکتر و گوش به فرمان آمریکا برباید، فرارسید که زیرفشارسنگین افکارعمومی فرانسه که نزدیک به 70% آن مخالف جنگ بودند از کاربیفتد. بطوری که  ناچارشد هم با پارلمان مشورت کند و هم  تصمیم به جنگ را موکول به گزارش بازرسان سازمان ملل نماید. Read the rest of this entry