بایگانی ماهانه: نوامبر 2012

اسرائیل و سیاست نسل کشی

آیا باز گرداندن غزه به قرون وسطا، بخوانید ایجاد سرزمین سوخته وعاری از هرنشانه و تمدن کنونی، سخنی که وزیر کشوراسرائیل با افتخارتمام آن را بیان داشته است و هواپیماهای اسرائیل شبانه روز با صد ها پرواز درحال انجام آن هستد، غیراز ارتکاب به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت نام دیگری دارد؟ Read the rest of this entry

Advertisements

 زندان اوین باید بماند واسرارنهفته درخود را بازگوکند!

با ارتکاب جنایت-قتل زنده یاد ستاربهشتی- تازه براشتهاردیرین و جهانی خود به عنوان یکی از مخوفترین زندان ها افزود. همان گونه که بار دیگر بر اشتهار دستگاه های امنیتی و بازجوئی رژیم کنونی به عنوان خشن ترین و سبع ترین شکنجه گران یک نظام صحه نهاد. کشتار سیاه تابستان 67 تهران نیز در اوین صورت گرفت. حکومت تبه کارجمهوری اسلامی  خود به خوبی  برضخامت و حجم رسوائی این زندان و رسوائی جهانی آن آگاه است. Read the rest of this entry

جنگ قدرت و ربوده شدن فرزند رفسنجانی از تخت بیمارستان!

وقتی رفسنجانی از خدا ناامید می شود  و به دادگاه جمهوری اسلامی پناه می برد!

ماجرای ربوده شدن مهدی هاشمی در فاصله انتقال به اتاقی دربخش دیگر بیمارستان توسط مأموران امنیتی که او را تحت نظرداشتند و برگرداندنش به زندان به اوین، نشان دهنده آن است که  جنگ قدرت باندها در ساختار جمهوری اسلامی تا کجاها کشیده شده است. خانواده هاشمی در اطلاعیه ای با تشبیه صحنه ربایش او به آکشن های پلیسی، به افشاء خبرها و گزارش های دروغین صدا وسیما و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه، که هم مدعی تفهیم اتهام به مهدی هاشمی شده  بودند  و هم او را به تمارض و بیماری دروغین متهم کرده اند، پرداخته است. این اطلاعیه هم چنین خواهان واکنش سریع و توضیح  دادستانی نسبت به این اقدام  گشته و اعلام داشته  که ازآن  رسانه ها به قوه قضایئه شکایت خواهد کرد. Read the rest of this entry