وقتی اصلاح طلبان به فکرنجات ایران می افتند!

شکاف در میان اصلاح طلبان! 
همان های که در تبدیل کشور به چنین وضعی فلاکت بار سهم داشته اند اکنون به فکرنجات آن افتاده اند!.
پس از خیزش دیماه صحنه سیاسی ایران دگرگون شده است. شعاراصلاح طلب اصول گرا دیکه تمام ماجرا از سوی مردم و بویژه جوانان، به معنای حکم بی مصرف شدن و ابطال گفتمان اصلاح طلبی بود. از سوی دیگر خامنه ای و اصول گرایان و کلا هسته اصلی قدرت نه فقط حاضرنشدند که صدای مردم را بشنوند که خامنه ای با انتقاد از کسانی که مردم را خسته و ناامید می نامند از جامعه و نسل جوانی که هم چنان از نظام فاسد و درهم ریخته حمایت می کنند دم می زند… وی هرگونه عقب نشینی را به معنی متلاشی شدن نظام تلقی کرده و بر دامنه سرکوب و فشارخویش بر مخالفان و منتقدین خود می افزاید.

Read the rest of this entry

Advertisements

ایران مرغ عزا و عروسی منازعات قدرت های بزرگ!

ایران برنده منازعات و مغازلات بلوک کشورهای بزرگ یا بازنده آن؟
جمهوری اسلامی کارت بازی منازعات قدرت های بزرگ با یکدیگر است . در حکمت تغییر ناگهانی سیاست دولت کاناد نست به ایران چه می توان گفت؟ .رفتاری ظاهرا غیرمنتظره توسط ترودو و حزب لیبرال کانادا، اما فی الواقع رفتاری حساب شده و معامله گرانه!
در نشست گروه هفت کشورصنعتی منازعات حول منافع اقتصادی بین شش کشور و از جمله کانادا با دولت آمریکا حادشد و شیب زیادی پیداکرد. بخصوص کاناد با داشتن روابط و مناسبات دیرینه و نزدیک و هماهنگ شده با متحدخود در قاره آمریکا و بازارسه جانبه، ناپرهیزی کرده و بیش از اندازه و ظرفیت تاریخی خود به مقابله با آمریکا برخاست که نمی توانست موجب تنش های داخلی در صفوف طبقه حاکمه کانادا و بخصوص بهره برداری محافظه کاران و لاجرم تضعیف موقعیت حزب لیبرال نشود. Read the rest of this entry

مسعودرجوی دوباره زنده شد و پیام داد!

با ادبیات آک بندشده چندین دهه پیش که مثل همیشه بوی نا می دهد و تماما چندش آور و سرشار از عباراتی چون فدا، رودخروشان خون، اشرف نشان، خرج کردن بی مهابا از شرف شهدا و سخن گفتن از جانب آن ها هم چون یک وکیل تسخیری و مزخرفاتی از این قبیل، که نشان می دهد چندان هم فرقی نمی کند به دنبال آن باشیم که آیا  نویسنده اش به لحاظ فیزیکی زنده است یا مرده! پاسخ هرچه باشد، بهرصورت او در همان فضای چندین دهه پیش دفن شده است!.

Read the rest of this entry

گروه ۷ در حال انشعاب و تبدیل شدن به ۶+۱است؟

via گروه ۷ در حال انشعاب و تبدیل شدن به ۶+۱است؟

گروه ۷ در حال انشعاب و تبدیل شدن به ۶+۱است؟

آیا در آستانه تغییراتی در موقعیت ژئوپلیتک جهان قرارداریم؟
گروه ۷ در حال انشعاب و تبدیل شدن به ۶+۱است؟ از سخنان مکرون بوی انشعاب می آید. او می گوید نباید تن به هژمونی آمریکا داد و به خاطرامضاء آن کوتاه آمد. اکنون پس از یک و نیم سال از عروج ترامپ بخوبی روشن شده است که آمریکا برای حفظ و تحمیل برتری آمریکا بر جهان و رقبا به هیچ پیمان دسته جمعی پای بند نیست. از همین رو ترامپ را باید همزمان هم تجسم بحران هژمونی آمریکا و هم تلاش به هرقیمت برای تحمیل آن بر جهان و رقبا دانست.

Read the rest of this entry

عباس عبدی به جنبش براندازی: شما چی برای گفتن دارید؟

عباس عبدی که از ترس گسترش خیزش دیماه گذشته به سرعت در گفتگو با بی بی سی ظاهرشد و علیه تظاهرکنندگان و  خطرجوانان خشمگین بیش از صدشهر با توسل به حربه خطرسوریه ای شدن در خدمت به رژیم سنگ تمام گذاشت، اکنون با تظاهر به آرامش کاذب از اصلاح طلبان می خواهد که براندازان را خیلی جدی نگیرند! او این پرسش را مطرح می کند که خوب حالاشعاردادید «اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» خوب بعدش چی؟ گرچه ایشان بعدش را خوب می داند و اگر هم نمی داند می توانست با مراجعه دوباره به پیمایش های گوناگونی که صورت داده پاسخ خود را پیداکند را. اما از قضا او می داند و از ترس آن است که سعی می کند که با دادن آرامش خاطر به صفوف اصلاح طلبان دلواپس و تشویق آن ها با دفاع قاطع تر و فعال تر از نظام ، آن را از تیررس خطر مخالفان نظام در امان نگهدارد… با این همه به شکل تلگرافی به چندفقره آن ها اشاره می کنم:

Read the rest of this entry

به میمنت و مبارکی دهه فجر!

هواپیمای مرگ که ۳۹ سال پیش واردآسمان ایران شد!. تقارن زمانی سخنان خطبه خوان خامنه ای-احمدخاتمی- در نمارجمعه این هفته تهران در مورداعدام لیدرهای اعتراض کنندگان، با وروداین هواپیما تصادفی نیست!

Read the rest of this entry

فرارشاهرودی و دروغ بزرگ او!

امروز در خبرها آمده بود که هاشمی شاهرودی پس از فرارش از آلمان در مصاحبه ای اعتراض کنندگان خارج را به سلطنت طلبان نسبت داده است. گرچه ادعای جانشین محتمل خامنه ای با تمامی فیلم ها و عکس های منتشرشده آن تظاهرات که چپ ها را مبتکرآن نشان می دهد در تناقض آشکارقراردارد، اما با سناریوی کلی رژیم درموردانتساب به دروغ اعتراضات گسترده اخیر به سلطنت طلبان خوانائي دارد.
در همین رابطه: Read the rest of this entry

اصغرفرهادی، اعتراضات و پرسش گری!

اعتراضات، شورش ها و انقلاب ها چیزی بیشتر از پرسش هستند. آن ها نه فقط انتقادهای گزنده و عملی از وضعیت هستند، بلکه عموما حامل پاسخ ها و پرسش های ولو ضمنی و بالقوه هم هستند. اما نه پرسش از وضعیتی که علیه اش قیام کرده اند بلکه پرسش از آن چه که باید بجای وضعیت کنونی و جهانی که باید در دیالتییک نفی و اثبات ساخته شود…

Read the rest of this entry

فیلترینگ،‌ چاقوی دودم!-هرایرانی یک فیلترشکن!

در دنیای امروز جامعه مجازی و جامعه واقعی از هم جداناپذیرند و بخشی از واقعیت زندگی امروزبشر. سودای کنترل آن در نزد جناح ولائی و اصول گرا تنها راه سدکردن تهاجم فرهنگی دشمنان است که می تواند جلوخطر و هوائی شدن جوانان را بگیرد و بقاء نظام را بیمه کند. دیوارچین است که میتوان در برابرزائل شدن مرزها و حصارهای ملی برافراشت. اما فی الواقع به جنگ آسیاب های بادی رفتن و به عصرسپر و «کلاه خود» بازگشتن است.   Read the rest of this entry