بالأخره خان هم فهمید که!

محمدخاتمی به صدسال پیش برگشتیم!
بالأخره خان هم فهمید که فاجعه انقلاب اسلامی نه پیشرفت که بازگشت به صدسال پیش بوده است (گرچه او ارفاق کرده و نگفته بازگشت به پانصدسال پیش یعنی به دوره اقتدارکلیسا و قرون وسطای ماقبل عصرروشنگری، و فراتر از آن به ۱۴۰۰ سال پیش جامعه النبی که خود از مدافعانش بوده است). با این همه این نوع سخنان هم پس از انتقادجوانان اصلاح طلب به او صورت می گیرد، برای نجات نظام «اسلام سیاسی عزیز» به زبان رانده می شود: Read the rest of this entry

Advertisements

ظریف و حربه زنگارزده او!

via ظریف و حربه زنگارزده او!

حربه زنگارزده ظریف!

همان هائی که در تبدیل کشور به چنین وضعی فلاکت بار سهم داشته اند و بدون کوچکترین انتقادی به خود و خاتمی ها و روحانی ها، اکنون به فکرنجات کشور افتاده اند!.دیپلمات «زیرک» که بیشتر وظیفه یک پادو در حوزه سیاست خارجی را به عهده دارد، نمی گوید که نقش خودجمهوری اسلامی  در نابودی ایران چیست؟. هرکسی که حساب دو دوتا چارتا بلد باشد می فهمد که در وهله اول و بی کم و کاست خودکشانی مسئول این ویرانی هستند که چهل است مقدرات مردم را بدست گرفته اند و  امکانات و ثروت های کشور را صرف بازگرداندن کشور به ارزش ها و سبک زندگی قرون وسطا و «دوران طلائی» ۱۵۰۰ سال پیش و تولیدعلوم اجتماعی و انسانی و سیاسی از نوع اسلامی و گسترش «اسلام ناب محمدی» در منطقه و جهان، و ویرانی محیط زیست و … والبته پرورندان میلیاردرها و آقازاده ها و رانت خواران سیری ناپذیرو حرفه ای کرده است تا جائی که دانشجویان خودی و بسیجی آتش به اختیارهم شروع به افشاء کاخ های فیرورآبادی ها و اکبرولایتی ها و دزدی های امام جمعه های منصوب خامنه ای کرده اند… .

Read the rest of this entry

وقتی اصلاح طلبان به فکرنجات ایران می افتند!

شکاف در میان اصلاح طلبان! 
همان های که در تبدیل کشور به چنین وضعی فلاکت بار سهم داشته اند اکنون به فکرنجات آن افتاده اند!.
پس از خیزش دیماه صحنه سیاسی ایران دگرگون شده است. شعاراصلاح طلب اصول گرا دیکه تمام ماجرا از سوی مردم و بویژه جوانان، به معنای حکم بی مصرف شدن و ابطال گفتمان اصلاح طلبی بود. از سوی دیگر خامنه ای و اصول گرایان و کلا هسته اصلی قدرت نه فقط حاضرنشدند که صدای مردم را بشنوند که خامنه ای با انتقاد از کسانی که مردم را خسته و ناامید می نامند از جامعه و نسل جوانی که هم چنان از نظام فاسد و درهم ریخته حمایت می کنند دم می زند… وی هرگونه عقب نشینی را به معنی متلاشی شدن نظام تلقی کرده و بر دامنه سرکوب و فشارخویش بر مخالفان و منتقدین خود می افزاید.

Read the rest of this entry

ایران مرغ عزا و عروسی منازعات قدرت های بزرگ!

ایران برنده منازعات و مغازلات بلوک کشورهای بزرگ یا بازنده آن؟
جمهوری اسلامی کارت بازی منازعات قدرت های بزرگ با یکدیگر است . در حکمت تغییر ناگهانی سیاست دولت کاناد نست به ایران چه می توان گفت؟ .رفتاری ظاهرا غیرمنتظره توسط ترودو و حزب لیبرال کانادا، اما فی الواقع رفتاری حساب شده و معامله گرانه!
در نشست گروه هفت کشورصنعتی منازعات حول منافع اقتصادی بین شش کشور و از جمله کانادا با دولت آمریکا حادشد و شیب زیادی پیداکرد. بخصوص کاناد با داشتن روابط و مناسبات دیرینه و نزدیک و هماهنگ شده با متحدخود در قاره آمریکا و بازارسه جانبه، ناپرهیزی کرده و بیش از اندازه و ظرفیت تاریخی خود به مقابله با آمریکا برخاست که نمی توانست موجب تنش های داخلی در صفوف طبقه حاکمه کانادا و بخصوص بهره برداری محافظه کاران و لاجرم تضعیف موقعیت حزب لیبرال نشود. Read the rest of this entry

مسعودرجوی دوباره زنده شد و پیام داد!

با ادبیات آک بندشده چندین دهه پیش که مثل همیشه بوی نا می دهد و تماما چندش آور و سرشار از عباراتی چون فدا، رودخروشان خون، اشرف نشان، خرج کردن بی مهابا از شرف شهدا و سخن گفتن از جانب آن ها هم چون یک وکیل تسخیری و مزخرفاتی از این قبیل، که نشان می دهد چندان هم فرقی نمی کند به دنبال آن باشیم که آیا  نویسنده اش به لحاظ فیزیکی زنده است یا مرده! پاسخ هرچه باشد، بهرصورت او در همان فضای چندین دهه پیش دفن شده است!.

Read the rest of this entry

گروه ۷ در حال انشعاب و تبدیل شدن به ۶+۱است؟

via گروه ۷ در حال انشعاب و تبدیل شدن به ۶+۱است؟

گروه ۷ در حال انشعاب و تبدیل شدن به ۶+۱است؟

آیا در آستانه تغییراتی در موقعیت ژئوپلیتک جهان قرارداریم؟
گروه ۷ در حال انشعاب و تبدیل شدن به ۶+۱است؟ از سخنان مکرون بوی انشعاب می آید. او می گوید نباید تن به هژمونی آمریکا داد و به خاطرامضاء آن کوتاه آمد. اکنون پس از یک و نیم سال از عروج ترامپ بخوبی روشن شده است که آمریکا برای حفظ و تحمیل برتری آمریکا بر جهان و رقبا به هیچ پیمان دسته جمعی پای بند نیست. از همین رو ترامپ را باید همزمان هم تجسم بحران هژمونی آمریکا و هم تلاش به هرقیمت برای تحمیل آن بر جهان و رقبا دانست.

Read the rest of this entry

عباس عبدی به جنبش براندازی: شما چی برای گفتن دارید؟

عباس عبدی که از ترس گسترش خیزش دیماه گذشته به سرعت در گفتگو با بی بی سی ظاهرشد و علیه تظاهرکنندگان و  خطرجوانان خشمگین بیش از صدشهر با توسل به حربه خطرسوریه ای شدن در خدمت به رژیم سنگ تمام گذاشت، اکنون با تظاهر به آرامش کاذب از اصلاح طلبان می خواهد که براندازان را خیلی جدی نگیرند! او این پرسش را مطرح می کند که خوب حالاشعاردادید «اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» خوب بعدش چی؟ گرچه ایشان بعدش را خوب می داند و اگر هم نمی داند می توانست با مراجعه دوباره به پیمایش های گوناگونی که صورت داده پاسخ خود را پیداکند را. اما از قضا او می داند و از ترس آن است که سعی می کند که با دادن آرامش خاطر به صفوف اصلاح طلبان دلواپس و تشویق آن ها با دفاع قاطع تر و فعال تر از نظام ، آن را از تیررس خطر مخالفان نظام در امان نگهدارد… با این همه به شکل تلگرافی به چندفقره آن ها اشاره می کنم:

Read the rest of this entry

به میمنت و مبارکی دهه فجر!

هواپیمای مرگ که ۳۹ سال پیش واردآسمان ایران شد!. تقارن زمانی سخنان خطبه خوان خامنه ای-احمدخاتمی- در نمارجمعه این هفته تهران در مورداعدام لیدرهای اعتراض کنندگان، با وروداین هواپیما تصادفی نیست!

Read the rest of this entry