اوباما،ترامپ و فرافکنی بحران!

اوباما قبل از هرچیز و هرنوع فرافکنی باید توضیح بدهد که چرا و چگونه ترامپ توانست پس از ۸ سال زمامداری زمامداریش به قدرت برسد؟ چرا شعارهای غلط اندازاو علیه الیت و نخبگان حاکم توانست بخش قابل توجی از آراء مردم را به سوی خودجلب کند؟ در اصل سیاست های جهانی سازی او و خانم کلینتون و … و حتی پنچرکردن جنبش سندرز بود که به ترامپ فرصت داد به ریاکارانه ترین وجهی، خود را طرفدارلایه های ناراضی که زندگی اشان از قبل جهانی شدن زیرفشارقرارگرفته بود و دمکرات ها نسبت به آن بی اعتنابودند جابزند.
Read the rest of this entry

Advertisements

رهبرنظام زیرذره بین!

فقر و استیصال بیدادمی کند یک شهروند در حالی که فرزندانش را نیز همراه خود داشت در اعتراض به پلمب مغازه اش توسط شهرداری و جریمه ۵۰۰ میلیون تومانی خود را آتش زد. نا گفته نماند که شورای شهر و شهرداری در دست اصلاح طلبان و مدافعان روحانی است که در آن محسن هاشمی به عنوان رئیس شورای شهرمی  راه حل بحران مالی و توسعه شهر را خصوصی سازی شهر می داند.  یعنی همان سیاست  فروش فضاهای شهری به بخش خصوصی ( و البته در وهله اول با قیمت کمتر به اعوان و انصار خود).  در شرایطی که کلاف سردرگم بحران هردم تنوره می کشد شاهدآنیم که همه راه ها به رم ختم می شود:

Read the rest of this entry

مضحکه استنادایران به عهدنامه مودت سال ۱۳۳۴!

via مضحکه استنادایران به عهدنامه مودت سال ۱۳۳۴!

مضحکه استنادایران به عهدنامه مودت سال ۱۳۳۴!

آیا استنادایران به عهدنامه مودت سال ۱۳۳۴ بین ایران و آمریکا، سوای نتایج جنبه های حقوقی اش به عنوان یک شگردسیاسی مضحک نیست؟ کشوری که سفارت خانه اشغال می کند و دو تابعیتی گروگان می گیرد و اساسا هویت خود را در تقابل اسلام و دشمن (آمریکا) استوارساخته و خامنه ای حتی اخیراهم تأکیدکرده که مذاکره با آمریکا ممنوع است و هیچگاه با آن مذاکره نخواهیم داشت…. حالا در یک رویکردی که به عقل هیچ ابلیسی هم نمی رسد متوسل به عهدمودت دو کشورشده است که بیانگردوستی و مودت دوکشوراست و طرفین نباید بر طبق آن به هیچ نوع اقدامی که به این دوستی و به حقوق شهروندان و یا منافع و اقتصاد و …. دیگری آسیب بزند متوسل شوند!

Read the rest of this entry

نمی توان همزمان هم حلقوم مردم را فشرد و هم از آن ها دلبری کرد!

تحریم ها و «دوستی خاله خرسه»!
در حالی که گزارشگرویژه سازمان ملل تحریم های آمریکا را غیرقانونی می داند، و می گوید«تحریم‌های بین‌المللی باید هدفی مشروع داشته و متناسب باشند. تحریم‌ها نباید حقوق شهروندان عادی را نقض کنند، اما هیچ یک از این موارد در این مورد [تحریم‌ها علیه ایران] مد نظر قرار نگرفته است.» و این که این تحریم ها می تواند با خطرکمبوددارو، منجربه مرگ خاموش میلیون‌ها بیمار در بیمارستان‌ها شود هشدارمی دهد.

انتقادگزارشگرویژه سازمان ملل از بازگشت تحریم های خودسرانه دولت آمریکا!

از متن گزارشگرویژه:
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی درباره آثار انسانی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، این تحریم‌ها را ‹نامشروع› و عامل فقیرشدن میلیون‌ها ایران خوانده و نسبت به پی‌آمدهای آن در محدود کردن دسترسی ایرانیان به مواد غذایی و دارو هشدار داده است.
«این تحریم‌های غیرموجه و زیان‌بار، دارد اقتصاد و پول ایران را ویران می‌کند، میلیون‌ها نفر را به فقر می‌کشاند و کاری می‌کند که تهیه کالاهای وارداتی دیگر در استطاعت مردم نباشد.»…

Read the rest of this entry

ابتذال گفتمانی!

پوست اندازی صدائی با طعم ناسیونالیسم و نژادگرائی و ایضا متصل به به جهان متافیزیک (احساس ماموریتی که به ایشان دست داده است….)…..
رضا پهلوی که خود را صدای جنبش ملی ایرانیان می خواند، درتلاش برای موج سواری بر روی اعتراضات مردم ، این روزها ادبیات سیاسی اش بیش از پیش رنگ ناسیونالیستی و نژادپرستانه پیدامی کند، در تازه ترین پیام خود ریشه دردهای کشور را در کسانی که او فرقه گرایان تبه کارمی نامد غیرایرانی و ضدایرانی می داند که گویا از سرزمین یأجوج و مأجوج به ایران هجوم آورده اند.. . و راه حل هم به سبک او پس گرفتن کشورمان ازچنگ این غیرایرانی ها و ضدایرانی هاست….. 

Read the rest of this entry

تأملی بر سه واقعه: از دست دادن کنترل نهاد ورزش، بومرنگ شعارها، و فرایند درهم شکستن اقتدار رژیم!: تقی روزبه

via تأملی بر سه واقعه: از دست دادن کنترل نهاد ورزش، بومرنگ شعارها، و فرایند درهم شکستن اقتدار رژیم!: تقی روزبه

پیشنهادترامپ، سه ضلع اصلی بحران سیاسی، و عقب نشینی محتمل؟

واقعیت آن است که حکومت اسلامی از هرسو در چنبره بحران های همزمان گرفتارآمده است که برخلاف مواردی چون جنگ ایران و عراق (پذیرش قطعنامه) و یا بحران هسته ای (برجام) فاقدقدرت مانورلازم بوده راه آسانی برای گریزندارد. بطورکلی رژیم دیگر قادر نخواهد خواهد به شیوه تاکنونی به سیاست های خود ادامه دهد. با این همه اهمیت و خطرات هرسه ضلع یکسان نیستند و طبعا مانورها و عقب نشینی های ناگزیررژیم نیزتابع آن بوده و بر آن اساس تنظیم می شود.

Read the rest of this entry

بالأخره خان هم فهمید که!

محمدخاتمی به صدسال پیش برگشتیم!
بالأخره خان هم فهمید که فاجعه انقلاب اسلامی نه پیشرفت که بازگشت به صدسال پیش بوده است (گرچه او ارفاق کرده و نگفته بازگشت به پانصدسال پیش یعنی به دوره اقتدارکلیسا و قرون وسطای ماقبل عصرروشنگری، و فراتر از آن به ۱۴۰۰ سال پیش جامعه النبی که خود از مدافعانش بوده است). با این همه این نوع سخنان هم پس از انتقادجوانان اصلاح طلب به او صورت می گیرد، برای نجات نظام «اسلام سیاسی عزیز» به زبان رانده می شود: Read the rest of this entry